FERMIERI! ADEVERINTA DE LA PRIMARIE NU ESTE VALABILA pentru subventii. Cititi aici de ce

AgriculturaMODIFICARE RESPINSA! Membrii Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice din Camera Deputatilor au respins, in sedinta din 5 septembrie 2017, o modificare importanta pe care Ministerul Agriculturii a propus-o pentru accesarea schemelor de plati din agricultura.

 

Concret, adeverinta eliberata de primarii nu este valabila pentru incasarea subventiei pentru pasune sau pajisti. Potrivi Raportului de respingere, document al Camerei Deputatilor, propunerea legislativa avea ca obiect de reglementare modificarea lit.a) si b) ale alin.(2¹) al art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 104/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ce modificare la Ordonanta subventiilor a propus Ministerul Agriculturii?

La articolul 7 alin. (2¹), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„a) forma asociativa de proprietate, pe baza adeverintei emisa de primaria pe raza careia se afla terenurile agricole apartinând formei asociative si a unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecarui membru detinator de animale privind depunerea cererii unice de plata de catre forma asociativa, datele de identificare, codul de identificare al exploatatiei zootehnice din Registrul national al exploatatiilor si numarul de animale detinute de fiecare membru, precum si suprafata utilizata de forma asociativa prin cosit sau pasunat, la care se anexeaza hotarârea adunarii generale a asociatilor privind utilizarea fondurilor.

b) membrii formei asociative de proprietate care asigura incarcatura cu animale pentru suprafata detinuta in proprietate. Dovada utilizarii acestor suprafete de pajisti de catre fiecare membru al formei asociative de proprietate, o constituie copia adeverintei emisa de primaria pe raza careia se afla terenurile agricole si centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare al exploatatiei zootehnice din Registrul national al exploatatiilor, numarul de animale detinute de fiecare membru, precum si suprafetele repartizate membrilor de catre forma asociativa si hotarârea adunarii generale a asociatilor privind utilizarea fondurilor.”

Ce au spus deputatii despre aceste modificari importante pentru incasarea subventiei pe pasune de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)?

Membrii Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice au examinat propunerea legislativa, in sedinta din 05.09.2017. Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice au fost prezenti la dezbatere 24 deputati. In urma examinarii propunerii legislative si a opiniilor examinate, membrii Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice au hotarât, cu majoritate de voturi (s-au inregistrat 2 abtineri), respingerea propunerii legislative din urmatoarele motive:

- inlocuirea titlului de proprietate cu adeverinta eliberata de primarie constituie o reglementare care excedeaza prevederilor Legii nr. 1/2000 ;

- adeverintele eliberate de primarie sunt acte provizorii, supuse, deci, revocarii si nu pot inlocui titlurile de proprietate ca document care atesta dreptul de utilizare a terenului, ca act generalizat si având un caracter permanent.

Propunerea legislativa face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 76 alin. 2 din Constitutia României, republicata, se arata in Raportul de respingere. Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.458/11.04.2017 nu a sustinut adoptarea propunerii legislative. Senatul, in calitate de prima Camera sesizata, a respins propunerea legislativa in sedinta din 15 mai 2017. Camera Deputatilor este Camera Decizionala si a respins aceasta propunere de modificare a Ordonantei subventiilor.

Sursa: Raport de respingere Camera Deputatilor, agroinfo.ro

E.S.