Ai firma? Trebuie sa citesti asta neaparat! Firmele care opteaza pentru plata defalcata a TVA beneficiaza de facilitati fiscale
Last Updated on 14/09/2017 by Iulian Gavriluta

tvaContribuabilii buzoieni care opteaza pentru aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA in perioada 1 octombrie – 31 decembrie vor beneficia de o serie de facilitati fiscale, printre care anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie.

 

Pentru a beneficia de aceasta facilitate fiscala, buzoienii care au o firma trebuie sa indeplineasca o serie de condiţii, astfel cum sunt reglementate la art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017, respectiv:

a) obligaţiile fiscale principale reprezentand TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum si cele stabilite prin decizii de impunere comunicate pana la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plata dupa aceasta data, se sting pana la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;

           b) dobanzile aferente obligaţiilor fiscale prevazute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate pana la data stingerii obligaţiilor fiscale principale, se sting pana la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;

           c) obligaţiile fiscale principale reprezentand TVA cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2017 si 21 decembrie 2017, inclusiv,  se sting pana la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;

           d) sa aiba depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data de 31 decembrie 2017;

           e) sa depuna notificarea privind opţiunea de plata defalcata a TVA, la organul fiscal central, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, sub sancţiunea decaderii.

De asemenea, in cazul in care contribuabilii buzoieni care opteaza pentru plata defalcata a TVA au in derulare esalonari la plata, inclusiv pentru TVA, acestia pot beneficia de anularea la plata a penalitaţilor de intarziere. Aceasta facilitate se acorda numai daca sunt indeplinite atat condiţiile mai sus prezentate, cat si celelalte condiţii pentru menţinerea esalonarilor la plata. Astfel, in situaţia in care un contribuabili are esalonare la plata pentru mai multe tipuri de obligaţii fiscale, inclusiv pentru TVA, daca respecta conditiile mai sus prezentate, acesta poate beneficia de anularea la plata a penalitaţilor aferente TVA-ului, dar trebuie sa-si menţina valabilitatea esalonarii la plata pentru celelalte obligatii.

Efectele optiunii privind plata defalcata a TVA

        amanarea la plata a penalitatilor de intarziere. In baza notificarii depusa pentru opţiunea de plata defalcata a TVA, organul fiscal va emite si comunica o decizie de amanare la plata, in vederea anularii, a penalitaţilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prin care se va individualiza cuantumul penaliţarilor de intarziere ce fac obiectul acestor facilitaţi fiscale.

        executarea silita nu incepe sau se suspenda pentru penalitatile de intarziere amanate la plata;

        penalitatile de intarziere amanate la plata nu se sting cu eventualele sume incasate de organul fiscal central.

Astfel, aceste penalitaţi de intarziere vor avea un regim special, pentru a fi protejate in vederea anularii, in situaţia in care contribuabilii indeplinesc condiţiile prezentate anterior.  

Dupa efectuarea unei analize privind indeplinirea condiţiilor de catre contribuabilii care au optat pentru plata defalcata, organul fiscal central va emite, dupa caz, pana la data de 31 ianuarie 2018:

o        decizie de anulare a penalitaţilor de intarziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentand TVA – daca sunt indeplinite conditiile mentionate anterior;

o        decizie de repunere in sarcina contribuabililor a penalitaţilor de intarziere amanate la plata – daca nu sunt indeplinite conditiile mentionate anterior.

Pentru acordarea facilitatii fiscale, urmeaza ca in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, sa  se aprobe procedura de aplicare a articolului 24 din acest act normativ, prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea presedintelui ANAF.

Precizam ca, spre deosebire de alte acte normative, Guvernul Romaniei a dorit sa reglementeze ca aceasta facilitate sa se acorde din oficiu, prin simpla notificare de opţiune a plaţii defalcate a TVA, nemaifiind necesar a depune contribuabilul o cerere pentru acordarea facilitaţilor fiscale mai sus prezentate. Astfel, contribuabilii care doresc anularea penalitaţilor pe care organul fiscal le-a amanat la plata din oficiu, trebuie sa indeplineasca condiţiile prezentate mai sus, fara a fi necesara deplasarea acestuia la organul fiscal central. 

*

*     *

Exemple practice

       Pentru a inţelege mai bine mecanismul de acordare a facilitaţilor fiscale de mai sus, va prezentam in cele ce urmeaza cateva exemple de incadrare in prevederile art. 24 din  Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017:

1. In situaţia in care un contribuabil doreste sa opteze pentru plata defalcata a TVA, depune o notificare in data de 1 noiembrie 2017 la organul fiscal central care analizeaza evidenţa fiscala a acestuia, din oficiu.

Astfel, se poate constata ca un contribuabil inregistreaza in evidenţa fiscala urmatoarele obligaţii fiscale restante:

a)        obligaţii fiscale principale reprezentand TVA restante la 30 septembrie 2017, in suma de 1.000 lei;

b)        dobanzi aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentand TVA restante la 30 septembrie 2017, stabilite prin decizii comunicate de organul fiscal central, in suma de 300 lei;

c)        penalitaţi de intarziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentand TVA restante la 30 septembrie 2017, stabilite prin decizii comunicate de organul fiscal central, in suma de 200 lei;

d)        obligaţii fiscale principale reprezentand TVA cu termene de plata intre 1 octombrie 2017 si 21 decembrie 2017, inclusiv, in suma de 200 lei.

De asemenea, organul fiscale central verifica daca sunt depuse de catre contribuabil toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal.

In urma depunerii notificarii prin care contribuabilul opteaza pentru plata defalcata a TVA, organul fiscal emite decizie de amanare la plata in vederea anularii a penalitaţilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, pentru suma de 200 lei. Pentru aceasta suma nu se incepe sau se suspenda executarea silita si nu intra in stingere cu eventualele sume incasate de organul fiscal central.

Astfel, daca contribuabilul achita in data de 18 decembrie 2017, suma de 1.500 lei, reprezentand obligaţiile menţionate la lit. a), b) si d) prevazute mai sus, acesta beneficiaza de anularea la plata a sumei de 200 lei reprezentand penalitaţi de intarziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentand TVA restante la 30 septembrie 2017. In acest sens, organul fiscal central emite, pana la data de 31 ianuarie 2018, o decizie de anulare a penalitaţilor de intarziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentand TVA.

Daca contribuabilul nu achita pana la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, obligaţiile menţionate la lit. a), b) si d) prevazute mai sus sau nu are toate declaraţiile fiscale depuse, penalitaţile de intarziere amanate la plata, in suma de 200 lei, se repun in sarcina acestuia.

Este de menţionat faptul ca acordarea facilitaţii fiscale mai sus prezentate nu este condiţionata de plata obligaţiilor fiscale existente in evidenţa fiscala, de alta natura decat TVA.

2. In situaţia in care un contribuabil care are in derulare o esalonare la plata acordata potrivit legii, inclusiv pentru TVA, opteaza pentru plata defalcata a TVA, prin depunerea, in data de 1 noiembrie 2017, a unei notificari, organul fiscal central analizeaza evidenţa fiscala a acestuia, din oficiu.

Astfel, daca contribuabilul are in derulare la data 30 septembrie 2017 esalonare la plata pentru obligaţii fiscale in cuantum de 1500 lei, din care debite TVA – 500 lei, dobanzi TVA esalonate la plata – 150 lei si penalitaţi de intarziere amanate la plata aferente TVA – 100 lei, acesta beneficiaza de anularea la plata a sumei de 100 lei, reprezentand penalitaţi de intarziere aferente TVA, daca achita pana la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, suma de 650 lei. Insa, celelalte obligaţii fiscale esalonate la plata raman de achitat conform graficului de esalonare la plata. Daca din diferite motive, contribuabilul pierde valabilitatea esalonarii la plata, penalitaţile de intarziere aferente TVA, in cuantum de 100 lei, raman anulate la plata, intrucat Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 este un cadru legal special, distinct de prevederile Codului de procedura fiscala, care reprezinta cadrul legal general privind colectarea creanţelor bugetare.