5 septembrie – SEDINTA EXTRAORDINARA a CLM Buzau. Vezi aici ordinea de zi
Last Updated on 01/09/2017 by Iulian Gavriluta

CLM BuzauConsiliul Local al Municipiului Buzau este convocat  in sedinta extraordinara pentru data de 5 septembrie 2017, ora 11,00, sedinta are loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

Proiectul Ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău", precum şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 251/2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/2017;

2.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2017 precum şi pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău” pe anul 2017;

3.- proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului 'domeniului public al municipiului Buzău;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CEI SAPTE PITICI - CORP 01”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI- Axa prioritară 3

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”;

5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitarea in vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice Liceul Henri Coandă - Corp C2 (CORP TEHNIC)", în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte

POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/Bl- Axa prioritară 3

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”;

6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii„Reabilitarea in vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice Liceul Henri Coandă - Corp C4 (ŞCOALA VECHE ŞI ŞCOALA NOUA)”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte

POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI- Axa prioritară 3

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute decarbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”;

7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii„ReabiIitarea in vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice Liceul Henri CoandA - Corp C5 (Internat)”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1lb/1/BI- Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”;

8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice SCOALA GIIVINAZIALA NR.1'I - CORP C1”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte

POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI SI POR/2016/3/3.1/b/1/BI- Axa prioritară 3

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”;

9.- alte probleme ale activităţii curente.

I.G.