Prezentarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Buzău, în perioada 2014 – 2020
Last Updated on 30/08/2017 by Iulian Gavriluta

Cab BZCompania de Apă S.A. Buzău, împreună cu Asocierea ROMAIR CONSULTING S.R.L. - SEARCH CORPORATION S.R.L. – CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A., cu sprijinul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI Buzău 2008”, au organizat, miercuri, 30.08.2017, prezentarea  Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020, Studiu cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

 

Este al doilea pas important făcut de operatorul regional buzoian în procesul de implementare a celui mai mare proiect de investiții în infrastructura locală, după semnarea, în data de 03.02.2017, a primului Contract de Finanțare din cadrul POIM. În etapa de investiții POIM 2014-2020, Compania de Apă S.A. Buzău va continua procesul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare, pentru a asigura accesul la servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, conforme cu normele europene privind calitatea acestor servicii. În valoare de peste 200 de milioane de euro, Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Buzău, în perioada 2014 - 2020 cuprinde 24 de UAT - uri (alimentare cu apă - 43 de localități, canalizare menajeră - 58 de localități). Implementarea Proiectului conduce la o creștere a gradului de deservire cu apă a populației de la 91% la 96% și la o creștere a gradului de  colectare a apelor uzate de la 66% la 87% în aria finală de operare.

Principalii indicatori fizici preliminari ai Proiectului sunt:

-           350 km de rețele de apă (și stații de pompare aferente);

-           57 de foraje noi;

-           16 stații de tratare/clorinare a apei potabile;

-           24  de rezervoare de înmagazinare a apei potabile;

-           peste 620 km de rețele de canalizare (și stații de pompare aferente);

-           3 stații de epurare noi și 4 stații de epurare reabilitate;

-           2 dispecerate regionale pentru apă potabilă și pentru canalizare/epurare.

BIROUL DE PRESĂ