IMPORTANT pentru buzoieni! Din aceasta saptamana s-a numit o noua comisie la COMPARTIMENTUL APOSTILA de la Prefectura Buzau. Vezi aici cine semneaza documentele
Last Updated on 30/08/2017 by Iulian Gavriluta

Prefectura BuzauIncepand cu data de 28 august 2017, activitatea de eliberare a apostilei se desfasoara la nivelul Institutiei Prefectului Judetului Buzau prin intermediul Compartimentului Apostila, cu urmatoarele date de contact:

Adresa: Bulevardul Nicolae Balcescu nr. 48, Municipiul Buzau, cod postal 120246, judetul Buzau;E-mail: legalitate@prefecturabuzau.ro.

Completarea apostilei si a anexei la aceasta se realizeaza cu fontul Times New Roman, marimea 12, iar reproducerea ei se realizeaza pe hartie alba standard, format A4, utilizandu-se cerneala color, în conditiile art. 17 si art. 18 din Instructiunile Ministrului Administratiei si Internelor nr. 82/2010. Persoanele care urmeaza sa desfasoare activitatea in cadrul Compartimentului Apostila din cadrul Institutiei Prefectului - Judetului Buzau sunt urmatoarele:

  • Florea Valentina - consilier juridic
  • Mihaiu Mirela - referent

Subprefect Gheorghe Marian Sorin este desemnat in vederea semnarii apostilei. In situatia în care subprefectul se afla in imposibilitate, apostila se semneaza de catre domnul Militaru Vasile - Seful Serviciului controlul legalitatii, al aplicarii actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei si relatii cu autoritatile locale sau de catre Pavel Mariana Diana - consilier juridic în cadrul Serviciului controlul legalitatii, al aplicarii actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei si relatii cu autoritatile locale. Dupa semnarea apostilei, aplicarea stampilei rotunde cu stema Romaniei avand indicativul “2” se face de catre subprefect/persoana împuternicita sa o aplice, respectiv de catre domnul Gheorghe Cosmin Bogdan sau de catre doamna Florea Valentina sau Mihaiu Mirela. Garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracte personal, se vor realiza potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Cu data prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinele Prefectului Judetului Buzau emise anterior, referitoare la organizarea si desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, precum si orice orice alte dispozitii contrare. Prezentul ordin se comunica persoanelor desemnate cu desfasurarea activitatii de apostilare, Serviciului controlul legalitatii, al aplicarii actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei si relatii cu autoritatile locale, functionarului de securitate si Ministerului Afacerilor Interne si se va aduce la cunostinta publica prin publicare în Monitorul Oficial al Judetului Buzau, postare pe site-ul institutiei si afisare la sediul Institutiei Prefectului - Judetului Buzau.

A.D.