IMPORTANT! 30 august, TERMEN LIMITA pentru sprijinul financiar acordat fermierilor. Vezi aici detalii
Last Updated on 28/08/2017 by Iulian Gavriluta

Sprijin financiarCrescatorii de ovine se pot inscrie la Directiile Agricole Judetene, pana la 30 august, pentru a beneficia de sprijinul financiar de 1 leu/kg pentru lana comercializata, informeaza Ministerul Agriculturii.

 

„Reamintim crescatorilor de ovine sa mearga la Directiile Agricole Judetene pana la 30 august a.c. pentru a se inscrie sa primeasca sprijinul financiar de 1 leu/kg pentru lana comercializata”, este anuntul MADR. Potrivit Hotararii 500 adoptata in sedinta de Guvern din 13 iulie 2017, care a intrat in vigoare in 17 iulie 2017, beneficiarii sunt persoane fizice care au atestat de producator, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale si persoane juridice. De asemenea, beneficiarii trebuie sa detina o exploatatie de ovine inregistrata in Registrul National al Exploatatiilor si sa faca dovada comercializarii cantitatii de lana pentru care solicita acordarea sprijinului pana la 1 iulie 2018. Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lanii, beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (2) care solicita ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotarari, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sa detina o exploatatie de ovine inregistrata in Registrul National al Exploatatiilor, astfel cum e prevazut in Norma sanitara veterinara pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sa faca dovada comercializarii cantitatii de lana pentru care solicita acordarea sprijinului.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol. Valoarea sprijinului financiar reprezentand ajutor de minimis este de 1leu/kg. lana si se acorda beneficiarilor prevazuti la art.4 alin.(2), in conditiile prevazute la art. 5. Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.

 

In cazul nerespectarii prevederilor de la art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligati la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data incasarii acestuia. Sumele reprezentand ajutoare de minimis se platesc beneficiarilor, intr-o singura transa anuala aferenta anului de cerere, dupa indeplinirea conditiei de la art. 10 alin. (2). Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazute de prezenta hotarare sunt de 36.000 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2018 la capitolul 83.01 ”Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 51 ”Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, articolul 51.01 “Transferuri curente ”, alineatul 51.01.01 ”Transferuri catre institutii publice”.

A.M.