FOTO – ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE – Sesiune de informare, cu specialisti in domeniu, la sediul Consiliului Judetean Buzau
Last Updated on 28/08/2017 by Iulian Gavriluta

Proiecte 1Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020, organizeaza astazi, luni 28 august 2017, incepand cu ora 11.00,  la Sala Delegatiei permanente din cadrul Consiliului Judetean Buzau, Bd. N. Balcescu nr.48  o sesiune de informare cu privire la  apelurile de proiecte lansate in cadrul POR 2014-2020, respectiv:

 

 

 •             Axa prioritara 3 - Sprijinirea  tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon,  Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice și in sectorul locuintelor, Operaţiunea A  - Cladiri rezidentiale si Operaţiunea B  - Cladiri publice.

•             Axa prioritara 3 - Sprijinirea  tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 4E,  Obiectivul specific 3.2  - reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila.

De asemenea, va avea loc şi o scurta prezentare a utilizarii MySMIS - sistemul electronic de depunere a aplicaţiilor in vederea evaluarii.

Axa prioritara 3 - Sprijinirea  tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon,  Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice și in sectorul locuintelor, Operaţiunea A  - Cladiri rezidentiale 

Mai precis blocuri construite in perioada 1950 - 1990

Se finanteaza :

•        imbunatatirea izolatiei termice și hidroizolare anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv masuri de consolidare;

•        reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – incalzire şi apa calda de consum, parte comuna a cladirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.

•        modernizarea sistemului de incalzire: repararea/inlocuirea centralei termice de bloc/scara; achizitionarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de caldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;

•        inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata și durata mare de viata;

•        implementarea sistemelor de management al functionarii consumurilor energetice: achizitionarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;

•        orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice in partile comune - scari, subsol, lucrari de demontare a instalatiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.);

•        intocmirea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2) ce vizeaza realizarea de proiecte ce pot fi implementate prin POR 2014 – 2020.

Axa prioritara 3 - Sprijinirea  tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon,  Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice și in sectorul locuintelor, Operaţiunea B  - Cladiri publice.

Se finanteaza :

•        imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii, (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), șarpantelor și invelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare a cladirii;

•        introducerea, reabilitarea și modernizarea, dupa caz, a instalatiilor pentru prepararea, distributia și utilizarea agentului termic pentru incalzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanica cu recuperarea caldurii, inclusiv sisteme de racire pasiva, precum și achizitionarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de incalzire centralizata, dupa caz;

•        utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a cladirii;

•        implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbunatatirea eficientei energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizitionarea, instalarea, intretinerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricarui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);

•        inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata și durata mare de viata, cu respectarea normelor şi reglementarilor tehnice;

•        orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, inlocuirea circuitelor electrice - scari, subsol, lucrari de demontare/montare a instalatiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.);

•        realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Axa prioritara 3 - Sprijinirea  tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 4E,  Obiectivul specific 3.2  - reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila.

Se finanteaza :

•        Investitii destinate imbunatatirii transportului public urban de calatori

•        - mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de calatori

•        - infrastructura utilizata pentru prestarea serviciului de transport public de calatori

•        Investitii destinate transportului electric și nemotorizat

•        Alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 in zona urbana

A.M.

Proiecte 2