LIVE – UPDATE – POLITISTII LOCALI CER IN INSTANTA DAUNE MORALE de 10 000 lei/ persoana: primarului, consilierilor si institutiilor publice. Functionarea centrelor preluate de DAS Buzau si organigramele luate in discutie astazi la SEDINTA ORDINARA a CLM
Last Updated on 24/08/2017 by Iulian Gavriluta

CLM BuzauConsiliul Local al Municipiului Buzau este convocat  in sedinta ordinara pentru astazi, 24 august 2017, ora 11,00, sedinta are loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului municipiului Buzau si al institutiilor de asistenta sociala pe anul 2017, in vederea preluarii executiei bugetare in sistemul national de raportare a situatiilor financiare;

2.- proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei, numarului de personal si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau, precum si a Regulamentelor de Organizare si Functionare la Centrul de Urgenta de Zi si de Noapte pentru Persoane fara Adapost si la Complexul de Servicii pentru Persoane Varstnice “Alexandru Marghiloman”;

3.- proiectul de hotarare privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Buzau, prin Consiliul Local al Municipiului Buzau, in calitate de membru asociat la Asociatia Municipiilor din Romania, pentru anul 2015;

4.- proiectul de hotarare pentru aprobarea cotizatiei pe anul 2017 ce va fi platita catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Buzau - Maracineni;

5.- proiectul de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Buzau cu Asociatia Hair Redivivus in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului de interes public local Festivalul de muzica rock „top t 2017”, 15 - 17 septembrie 2017;

6.- proiectul de hotarare privind utilizarea bazelor sportive ale unitatilor de invatamant preuniversitar administrate de catre Consiliul Local al Municipiului Buzau;

7.- proiectul de hotarare privind aprobarea componentei comisiei de licitatie pentru concesionarea si inchirierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Buzau, precum si vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Buzau;

8.- proiectul de hotarare privind desemnarea auditorului financiar extern al Societatii Comerciale "Piete, Targuri si Oboare" S.A. Buzau;

9.- proiectul de hotarare privind darea in administrarea Liceului cu Program Sportiv ”Iolanda Balas Soter” a imobilului proprietate publica, situat in municipiul Buzau, str. Granitului nr. 4;

10.- proiectul de hotarare pentru darea in folosinta gratuita Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara Buzau - Maracineni a suprafetei locative proprietate publica a municipiului, situata in municipiul Buzau, str. Brosteni, bloc P 15 A, ap. 2, parter;

11.- proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu numar cadastral 17211 situat in municipiul Buzau, b-dul 1 Decembrie 1918, gruparea de blocuri 6 E - H;

12.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Buzau a unor terenuri situate pe bulevardul Republicii;

13.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenurilor aferente unor strazi;

14.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a imobilului Piata Daciei;

15.- proiectul de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului cu numar cadastral 61731 situat in municipiul Buzau, b-dul Nicolae Titulescu nr. 18;

16.- proiectul de hotarare pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu Construire centru medical Neurolife” str. Obor nr. 4, municipiul Buzau, judetul

Buzau;

17.- proiectul de hotarare pentru aprobarea planului urbanistic zonal Construire bloc de locuinte colective S+P+5 nivele, intravilan, strada Lt. Col. Gheorghe Iacob nr. 2, municipiul Buzau, judetul Buzau", precum si regulamentului de urbanism aferent, la solicitarea Societatii Comerciale "Mecan Construct" S.A., cu sediul social in localitatea Patarlagele, judetul Buzau;

18.- proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru perioada septembrie - noiembrie 2017;

19.- alte probleme ale activitatii curente.

A.M.

UPDATE - Consilierul local PNL Ion Barbu impreuna cu colegii consilieri din PNL a ridicat problema dublarii indemnizatiilor membrilor CA cu care nu este de acord. "Acesti consilieri neexecutivi nu isi fac simtita prezenta, nu se observa deloc ba dimpotriva la diferite controale au fost identificate si nereguli majore. Niciodata acestia nu au fost vazuti nici in targul Obor, nici in Dragaica si nici in alta parte". Se supune la vot propunerea consilierului independent Constantin Ionescu astfel incat consilierii neexecutivi sa aiba indemnizatia de 1000 de lei/luna propunere care nu a trecut de vot astfel ca incepand cu 1 septembrie 2017 indemnizatiile membrilor neexutivi si executivi va fi MAJORATA la 10 000 de lei pentru executivi si 1900 pentru cei neexecutivi.

UPDATE - Politistii locali solicita in cadrul sedintei de astazi a CLM Buzau anularea administrativa/revocarea HCL 181/ 30.06.2017, inclusiv a actelor ce au stat la baza acestora, precum si a tuturor actelor subsecvente. Acestia vor solicita in instanta in solidar a institutiilor publice inpreuna cu primarul Constantin Toma la plata de despagubiri pentru prejudiciile cauzate de 10 000 lei/petent fie ca este membru de sindicat sau nu.

CLM august

 

CLM august 2

 

CLM august 1

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ifR8FOiAVZA&feature=youtu.be