Fermierii buzoieni au motive de bucurie. Se pregateste un NOU SPRIJIN FINANCIAR pentru producatorii de legume si fructe
Last Updated on 24/08/2017 by Iulian Gavriluta

Legume fructeMinisterul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege privind acordarea de ajutor financiar organizatiilor de producatori si altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor si legumelor. 

Conform documentului, Romania se confrunta cu un grad scazut de asociere a producatorilor agricoli din sectorul legume si fructe. In prezent, in sectorul de legume si fructe, functioneaza 24 organizatii de producatori recunoscute. Aceste forme asociative din sectorul legume fructe s-au infiintat la initiativa producatorilor, avand ca principal obiectiv concentrarea ofertei si comercializarea produselor membrilor.

Continuarea acordarii sprijinului financiar aferent programelor operationale implementate de organizatiile de producatori asigura obtinerea de productii continue si constante, in directa legatura cu exigentele marilor lanturi de magazine, precum si obtinerea unui disponibil de fructe si legume pentru export. Prezenta hotarare creaza cadrul legal pentru acordarea de ajutor financiar organizatiilor de producatori si a altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor si legumelor. Prin acordarea acestui ajutor financiar se continua procesul de consolidare a formelor asociative in sectorul fructelor si legumelor, avand in vedere stimularea functionarii organizatiilor de producatori. Proiectul de Hotarare privind acordarea sprijinului financiar organizatiilor de producatori si altor forme asociative in sectorul fructe si legume reglementeaza atributiile Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, atributiile Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura. Pentru a beneficia de ajutor financiar, organizatiile de producatori recunoscute si alte forme asociative pentru comercializare trebuie sa depuna si sa aiba aprobat un program operational. Programele operationale au o durata minima de 3 ani si maxima de 5 ani. Sprijinul financiar comunitar pentru organizatiile de producatori este egal cu valoarea contributiilor financiare ale membrilor sau ale organizatiei de producatori platite efectiv, dar limitat la 50% din valoarea reala a cheltuielilor suportate de organizatia de producatori, conform programului operational aprobat. Sprijinul financiar comunitar este limitat la 4,1% din valoarea productiei comercializate (VPC) de fiecare organizatie de producatori. Procentul de 4,1% din VPC poate fi majorat la 4,6% din VPC in cazul organizatiilor de producatori si la 4,7% din VPC in cazul altor forme asociative pentru comercializare, cu conditia ca suma ce depaseste 4,1% din VPC sa fie destinata masurilor de prevenire si gestionare a crizelor. La solicitarea organizatiei de producatori, procentul prevazut la art. 5 alin. (3) este de 60% pentru un program operational sau o parte a unui program operational, in conditiile stabilite la art. 34 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului. La solicitarea MADR catre Comisia Europeana, organizatiile de producatori pot beneficia si de asistenta financiara nationala, in conditiile art. 35 al Regulamentului UE nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului si ale art. 52 al Regulamentului Delegat (UE) 891/2017 al Comisiei si ale art. 18 al Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/892 al al Comisiei.

Limita de 60% poate creste la 100%, in conditiile stabilite la art. 34 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului. Totodata proiectul de act normativ prevede adoptarea de norme pentru punerea in aplicare a prevederilor acestei hotarari, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. Organizatiile de producatori recunoscute pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi pastreaza recunoasterea si pot beneficia de prevederile acesteia, cu conditia respectarii obligatiilor asumate la data recunoasterii. Organizatiile de producatori care au un program operational aprobat inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari solicita in scris la centrele judetene ale APIA, pana la data de 1 noiembrie 2017, dupa caz:

a) continuarea acestuia pana la finalizare, in conditiile aplicabile in temeiul legislatiei in vigoare la momentul aprobarii acestuia;

b) modificarea programului operational pentru a beneficia de prevederile prezentei hotarari;

c) inlocuirea cu un nou program operational pentru a beneficia de prevederile prezentei hotarari.

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 17 septembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga. Prevederile prezentei hotarari se aplica inclusiv programelor operationale depuse spre aprobare pentru care nu a fost finalizata procedura de aprobare pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Prin acordarea sprijinului financiar organizatiilor de producatori si altor forme asociative in sectorul fructe si legume se asigura: cresterea cantitativa si calitativa a produselor din sectorul fructe si legume si cresterea nivelului de valorificare a productiei, care impreuna pot asigura stabilizarea nivelului preturilor produselor pe piata; asigurarea materiei prime pentru unitatile de procesare; echilibrarea balantei comerciale prin stimularea ofertei de legume-fructe din productia autohtona.

A.M.