GRABESTE-TE! Au inceput inscrierile in Programul Comert 2017. Vezi aici cine si ce cheltuieli sunt eligibile pentru finantarea cu 250 000 lei
Last Updated on 17/08/2017 by Iulian Gavriluta

BaniFirme mici si mijlocii din Romania se pot inscrie in programul Comert 2017, prin care ar putea obtine fonduri nerambrsabile in valoare de maximum 250.000 de lei (circa 55.000 euro) de la bugetul de stat, in anumite conditii. 

 

In perioada 16.08.2017 ora 10.00 pana la 29.08.2017, ora 20.00, in aplicatia online deschisa AICI , pe site-ul aippimm.ro, firmele pot depune planurile de investitii si celelalte documente necesare in Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata (Comert si Servicii). Se completeaza FARA diacritice.

Nu se accepta modificari ulterioare trimiterii formularelor catre operatori. Daca la verificarea dosarului se va constata ca punctajul nu este identic cu cel calculat, dosarul respectiv va fi respins. Pentru programele nationale implementate de catre Directia de Antreprenoriat si Programe pentru IMM datele de contact sunt urmatoarele: email: directia.imm@imm.gov.roProgramul este gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comertsi Antreprenoriat, prin Directia de Antreprenoriat si Programe pentru IMM (DAPIMM) si Agentiile pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE) din teritoriu.

PROGRAMUL COMERT 2017- banii si conditiile

Prin Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, beneficiarii eligibili vor primi un ajutor financiar nerambursabil de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (fara TVA), dar nu mai mult de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar. Aceasta inseamna ca la final beneficiarul va trebui sa suporte restul de minimum 10% din valoarea investitiei eligibile, plus intreaga TVA (deductibila pentru firmele cu cod de TVA). Partea de ajutor nerambursabil, de maximum 250.000 de lei va fi decontata de stat dupa ce antreprenorul efectueaza cheltuielile din resursele sale.  ”Decontarea se face intr-o singura transa pentru toate activitatile pentru care s-a facut dovada achitarii integrale a acestora” - prevede proiectul de procedura emis pe 1 august de Ministerul pentru Mediul de Afaceri. Statul NU va plati ajutorul financiar nerambursabil partial sau in avans. Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare 2017-2020 este de 199.796.000 lei. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul 2017 este de 49.949.000 lei. Prin implementarea programului in perioada 2017-2020 Guvernul estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de maxim 800 de beneficiari, din care 200 de beneficiari in anul 2017. Potrivit reprezentantilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, programul Comertse va lansa pe data de 16 august 2017. Antreprenorii interesati vor putea depune cererile de finantare si planurile de investitii in program intr-o aplicatie elctronica ce se va deschide pe site-ul Directiei de Antreprenoriat si Programe pentru IMM (DAPIMM) din subordinea ministerului, aippimm.ro. Schema de minimis se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv in Bucuresti si judetul Ilfov, conform celei mai recente variante a proiectului de procedura de implementare a programului.

PROGRAMUL COMERT: Cine va putea lua banii de la stat

Conform proiectului de procedura, vor putea beneficia de alocatie financiara nerambursabila microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (IMM) care indeplinesc cumulativ la data solicitarii o serie intreaga de criterii de eligibilitate, printre care:

 • au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii;
 • au capital social integral privat;
 • nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani si nu au asociati sau actionari care detin sau au detinut calitatea de  asociati/actionari ai altor societati  care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016). Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot beneficia de AFN in cadrul prezentului program decat cu o singura societate, pentru care se verifica statutul de intreprindere unica.
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 • au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii on-line a planului de investitii, conform modelului si criteriilor prevazute in anexa nr. 3 la prezenta procedura;
 • si altele

PROGRAMUL COMERT: Tipuri de cheltuieli eligibile

Programul Comert2017 va oferi finantare pentru o serie intreaga de investitii eligibile, cum ar fi:

 • achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii) conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora.
 • achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
 • achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard si automatelor muzicale;
 • achizitionarea de electro si motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/2004;
 • investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma). conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora;
 • achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu exceptia  vehiculelor de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost.
 • certificarea unui sistem de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor, in conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calitatii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de  mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al sigurantei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale), simplu sau integrat;
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alta pagina web si care trebuie sa fie functionala la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului nerambursabil si pe toata perioada de monitorizare;
 • achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.

A.M.