Fiscul buzoian pe locul al 3-lea in Regiune la incasari, in luna iulie 2017 (si-a depasit nivelul prognozat)
Last Updated on 16/08/2017 by Iulian Gavriluta

fisc buzauGradul de realizare a programului de incasari transmis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala pentru D.G.R.F.P. Galati, in luna iulie 2017, a fost in proportie de 109,45%, cu o depasire nominala a acestui program de 102,07 mil. lei, situatia detaliata regasindu-se in tabelul de mai jos. Fiscul buzoian s-a inscris al 3-lea la incasari in Regiunea de Sud-Est, depasindu-si prognoza cu aproape 7 milioane de lei (prognoza - 91,96 milioane lei, incasari efective - 98,87 milioane lei.

La nivelul celor sase administratii judetene ale finantelor publice impreuna cu Administratia pentru Contribuabili Mijlocii, aflate in componenta D.G.R.F.P. Galati, totalul incasarilor bugetare se ridica la valoarea de 883,23 milioane lei (109,14% fata de programul de incasari).
Administratia pentru Contribuabili Mijlocii a avut cea mai mare crestere a incasarilor fata de programul stabilit de catre ANAF pentru activitatea fiscala, respectiv un procent de 126,64%.
Contributia activitatii organelor vamale la incasarile totale ale D.G.R.F.P. Galati pe luna iulie 2017 se cifreaza la suma de 298,74 mil. lei, cu un procent de realizare fata de programul stabilit de 110,40%.
In cadrul activitatii de Inspectie Fiscala, in luna iulie 2017 au fost efectuate 258 de inspectii fiscale, din care 175 la persoane juridice si 83 la persoane fizice. Urmare verificarilor efectuate au fost stabile impozite, taxe si contributii suplimentare in suma de 68.892 mii lei (din care 62.876 mii lei la persoane juridice si 6.016 mii lei la persoane fizice). De asemenea, au fost aplicate 57 amenzi contraventionale in valoare de 192 mii lei.
Referitor la activitatea Serviciului de Inspectie Economico–Financiara, in luna iulie 2017 au fost efectuate 20 actiuni de control, urmare carora au fost constatate diferente de natura patrimoniala, financiara si bugetara in suma totala de 1.158.437 mii lei. De asemenea au fost aplicate 12 amenzi contraventionale in valoare de 17,5 mii lei.
In cadrul Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica, in luna iulie a anului 2017 s-au efectuat 327.984 operatiuni de incasare, din care 137.388 operatiuni in numerar si 190.596 operatiuni prin virament, concretizate valoric in venituri incasate de 2.089 milioane lei, precum si 236.086 operatiuni de plati, din care 11.676 operatiuni in numerar si 224.410 operatiuni prin virament, concretizate valoric in plati efectuate de 2.830 milioane lei.
Au fost verificate, din punct de vedere al coerentei si al corectitudinii, executiile bugetare ale celor 1776 de institutii publice din cadrul regiunii, premergator publicarii acestora pe site-ul Ministerului Finantelor Publice la adresa www.transparenta-bugetara.qov.ro, unde se afla informatii despre activitatea financiar-bugetara a tuturor institutiilor publice din tara.
Se acorda permanent asistenta tehnica de specialitate tuturor entitatilor publice din raza de arondare, indiferent de subordonare sau de modalitatea de finantare, in vederea utilizarii sistemului national de raportare ForExeBug.
S-a asigurat coordonarea actiunilor de elaborare si executie a bugetelor celor 396 unitati administrativ teritoriale din regiune, precum si a institutiilor subordonate acestora.
Sunt elaborate si furnizate, in mod operativ, situatii cu privire la derularea executiei bugetare, pe structura clasificatiei bugetare, necesare in procesul decizional, in principal pentru:
- derularea procesului de colectare a veniturilor bugetare datorate bugetului general consolidat;
- urmarirea executiei cheltuielilor bugetare la nivelul fiecarui ordonator de credite si incadrarea acestora atat in prevederile bugetare cat si in creditele bugetare deschise si repartizate;
- monitorizarea creditelor deschise si utilizate de catre ordonatorii de credite.
Incepand cu anul 2016 Trezoreria ofera servicii de incasare prin intermediul cardului bancar de la persoane fizice. In aceasta luna s-au inregistrat 1.366 operatiuni prin card, valoarea totala a acestor operatiuni fiind de 1,02 mii lei, reprezentand 8,27% din totalul incasarilor in numerar de la acesti contribuabili.
In luna iulie 2017, activitatea DRV Galati si a birourilor vamale subordonate, in domeniul supravegherii si controlului vamal, atat pe componenta fiscala cat si pe cea nefiscala s-a desfasurat in sensul Programelor de Activitate stabilite, astfel au fost intocmite 47 procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, valoarea amenzilor aplicate fiind de 106.500 lei. In acelasi timp au fost retinute bunuri in vederea confiscarii in valoare totala de 708.090 lei.
Referitor la contrabanda de tigari, in aceasta perioada au fost confiscate un numar de 114.060 tigarete (5.703 pachete) in valoare estimata de 91.248 lei.
In cadrul activitatii de control ulterior, inspectorii vamali din cadrul DRV Galati au efectuat 14 actiuni de control ulterior la sediul agentilor economici iar la nivelul birourilor vamale s-a realizat activitatea de reverificare a declaratiilor vamale depuse in procedura normala sau simplificata de vamuire si s-au reverificat un numar de 781 declaratii vamale.
Sumele constatate suplimentar (diferente de drepturi vamale, alte taxe) prin titluri de creanta emise in luna iulie 2017 la nivelul intregii structuri a DRV Galati sunt de 1.826.358 lei.
In domeniul nefiscal al protectiei drepturilor de proprietate intelectuala, birourile vamale au retinut marfuri pentru efectuarea verificarilor legale in domeniul protectiei proprietatii intelectuale, intocmind 15 adeverinte de retinere bunuri pentru o cantitate totala de 163.290 unitati de marfa si cu o valoare estimata de cca 137.076 euro (produse originale). “Pe cale de consecinta, veniturile bugetare realizate la nivelul D.G.R.F.P. Galati in luna iulie a anului 2017 au insumat 1.181,97 milioane lei, ceea ce reprezinta o depasire a planului alocat de catre A.N.A.F. cu 102,07 milioane lei” – a precizat Trandafir Daniela-Violeta, Inspector principal, Compartiment Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media.


I.G.

 

tabel ANAF