MAJORARI DE SALARII! Sporuri de pana la 15 % la salariile lucratorilor din administratie. Vezi aici pentru ce categorii de angajati se acorda
Last Updated on 13/08/2017 by Iulian Gavriluta

SalariiGuvernul a adoptat, printr-o hotarare, Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca si criteriile de acordare a acestuia pentru angajatii din administratia publica locala.

In baza acestui Regulament, angajatii din administratia publica locala vor putea beneficia de sporul pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca, de pana la 15% din salariul de baza, prevazut de Legea–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. La stabilirea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca se au in vedere: existenta factorilor nocivi si mecanismul de actiune a acestora asupra organismului, intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori, durata de expunere la actiunea factorilor nocivi, existenta unor conditii de munca ce implica o suprasolicitare nervoasa, care determina un risc de imbolnavire sau de accidentare, structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de munca

Nivelul sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca este de:

  • Pana la 15% din salariul de baza, pentru personalul care isi desfasoara activitatea sub influenta a 4 factori de risc
  • Pana la 10% din salariul de baza, pentru personalul care isi desfasoara activitatea sub influenta a 3 factori de risc
  • Pana la 5% din salariul de baza, pentru personalul care isi desfasoara activitatea sub influenta a 2 factori de risc.

Cuantumul sporului se stabileste prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de baza in luna respectiva, corespunzator timpului efectiv lucrat. Sporul prevazut se acorda in conditiile in care, la eliberarea buletinelor de determinare sau, dupa caz, de expertizare a locurilor de munca, s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:

  • Inregistrarea de imbolnaviri profesionale ca urmare a activitatii desfasurate la locul de munca;
  • Existenta unor indici de morbiditate la locurile de munca respective;
  • Inregistrarea unor cazuri de accidente de munca produse la locul de munca.

Sporul se acorda intregului personal din institutia respectiva sau numai pentru anumite categorii de personal. In vederea acordarii sporului, buletinele de determinare sau, dupa caz, de expertizare a locurilor de munca, eliberate de compartimentele de specialitate din cadrul directiilor de sanatate publica, care constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor de munca si ca toate instalatiile de protectie a muncii functioneaza normal, se refac ori de cate ori intervin modificari semnificative in ceea ce priveste tehnologia, echipamentele de munca si amenajarea locurilor de munca, dar nu mai tarziu de 36 de luni de la data emiterii. La stabilirea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca, pentru a nu afecta echilibrele bugetare, a fost introdusa conditia de a se respecta incadrarea in sumele prevazute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Locurile de munca si categoriile de personal, dar si stabilirea concreta, de la caz la caz, a sporurilor pentru personalul care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase sau vatamatoare se aproba de ordonatorul principal de credite, la propunerea structurii cu atributii in domeniul resurselor umane, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz. Sporul se acorda cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea cadru nr. 153/2017 si cu incadrarea in sumele prevazute pentru cheltuielile de personal din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat. Sporul se acorda pentru activitatea desfasurata, conform contractului individual de munca/raportului de serviciu, in cadrul programului normal de lucru.  Beneficiaza de sporul pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca functionarii publici si personalul contractual din administratia publica locala.

Potrivit prevederilor Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, marimea sporurilor pentru conditii de munca se stabileste in termen de cel mult 60 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial, prin regulament cadru elaborat de catre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara, respectiv invatamant, sanatate si asistenta sociala, cultura, diplomatie, justitie, administratie si de catre institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si de catre autoritatile publice centrale autonome, care se aproba prin hotatare a guvernului. Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene ii revine calitatea de minister coordonator pentru familia ocupationala de functii bugetare „ADMINISTRATIE”. 

A.D.