SCOLI FARA DIRECTORI! La 34 de unitati de invatamant din judet nu s-au ocupat functiile de director. Vezi aici ce masura va lua ISJ Buzau

ConcursIn urma concursului organizat in luna noiembrie 2016 pentru ocuparea functiilor de director sau director adjunct, in judetul Buzau au ramas 83 de scoli in situatia de a avea functiile ocupate prin detasare in interesul invatamantului astfel: 66 de unitati fara director general si 17 fara director adjunct.

 

Pentru aceste functii vacante, in luna iulie a.c., mai precis in data de 17 iulie cand a fost programata proba scrisa (cea care a creat cele mai mari emotii) s-a organizat un nou concurs la care s-au inscris peste 100 de dascali buzoieni. Nici de aceasta data nu s-au ocupat toate functiile vacante ramanand disponibile 25 de functii pentru director general si 10 pentru director adjunct. Asadar ISJ Buzau se vede nevoit sa faca o noua detasare a cadrelor didactice in interesul invatamantului astfel incat aceste posturi sa fie ocupate iar la 11 septembrie anul scolar sa gaseasca toate scolile buzoiene cu conducerea completa.

Potrivit ordinului MEN “Având în vedere prevederile Calendarului concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea iunie-august 2017, în data de 4 august 2017, inspectoratele şcolare vor face publice, prin afişare la avizier şi pe site-ul propriu, toate funcţiile de director şi director adjunct rămase vacante după concurs.

II. Până la data de 17 august 2017, cadrele didactice înscrise în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, interesate de ocuparea cu prioritate, în anul şcolar 2017-2018, prin detaşare în interesul învăţământului a unei funcţii de director sau de director adjunct rămasă vacantă după concurs la o unitate de învăţământ, depun la inspectoratele şcolare opţiunea în scris, cu precizarea unităţii de învăţământ şi a funcţiei de care sunt interesate.

III. În vederea numirii prin detaşare în interesul învăţământului, cu prioritate, într-o funcţie de director sau de director adjunct, în perioada 21-22 august 2017, cadrele didactice interesate, înscrise în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, vor susţine un interviu, în faţa unei comisii constituite din 3 membri ai consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, în cadrul căruia vor prezenta planul operaţional pentru anul şcolar 2017-2018 al unităţii de învăţământ pentru care şi-au exprimat opţiunea şi le vor fi testate cunoştinţele privind legislaţia şcolară raportată strict la specificul şi nivelul unităţii de învăţământ pentru care au optat prin adresarea a 3 întrebări de către membrii comisiei din punctele 1-7 prevăzute în bibliografia-cadru, anexa nr. 10 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3969/2017, cu modificările ulterioare. La nivelul fiecărui inspectorat şcolar se pot constitui mai multe comisii de evaluare a interviului. Durata interviului este de maximum 20 de minute şi se evaluează conform criteriilor şi punctaj elor prevăzute în anexa la prezenta Notă. Punctajul maxim este de 30 de puncte, iar punctaj ul minim de promovare a interviului este de 21 de puncte. În data de 18 august 2017, inspectoratele şcolare afişează la avizier şi pe site-ul propriu programarea pe zile şi pe ore la fiecare comisie a cadrelor didactice care au depus opţiuni în vederea numirii prin detaşare în interesul învăţământului într-o funcţie de director sau de director adjunct. Cu ocazia susţinerii probei de interviu, cadrele didactice vor prezenta comisiei, în format tipărit, un exemplar al planului operaţional pentru anul şcolar 2017-2018.

IV. În situaţia în care în urma desfăşurării interviurilor mai rămân funcţii vacante de director sau director adjunct, inspectorul şcolar general va avea în vedere următoarele criterii pentru selecţia cadrelor didactice propuse pentru a ocupa funcţii de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar prin detaşare în interesul învăţământului, în anul şcolar 2017-2018: cadre didactice care au participat la concursul naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea iunie-august 2017, care au fost declarate admise; cadre didactice care au participat la concursul de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea septembrie-decembrie 2016, care au fost declarate admise şi nu au participat la concursul naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea iunie-august 2017; cadre didactice care au participat la concursul naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea iunie-august 2017, care au promOvat cel puţin două probe în cadrul acestui concurs; cadre didactice care au participat la concursul naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea iunie-august 2017, care au promovat cel puţin proba scrisă în cadrul acestui concurs; cadre didactice care au participat la concursul de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea septembrie-decembrie 2016, care au promovat cel puţin două probe în cadrul acestui concurs; cadre didactice înscrise în Registrul naţional al experţilor în management educaţional şi nu au participat nici la concursul naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea iunie-august 2017 , nici la concursul de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea septembrie- decembrie 2016.

V.. Dacă după derularea activităţilor prevăzute la punctele III şi IV nu se identifică suficiente cadre didactice pentru a ocupa toate funcţiile vacante de director sau director adjunct, inspectoratele şcolare vor aplica prevederile art. 27 alin. (4) din Metodologia de concurs aprobată prin OMEN nr. 3969/2017, cu modificările ulterioare.

VI. Numirea prin detaşare în interesul învăţământului în funcţii de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor art. 258 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare."

A.D.