FERMIERI, SE SCHIMBA CERTIFICATELE DE PRODUCATOR! Vezi aici noile reguli
Last Updated on 06/08/2017 by Iulian Gavriluta

Certificat producatorMinisterul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege prin care se modifica o serie de norme aplicate asupra atestatului de producator.

Conform documentului, intitulat ORDIN pentru modificarea si completarea Ordinului comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr.1846/2408/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, se realizeaza urmatoarele modificari:

  • La articolul 3, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ,,(2) Atestatul de producator este valabil cinci ani de la data emiterii.”
  • La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins: ,,(3) Atestatul de producator contine cinci file, cate o fila distincta pentru fiecare an, se completeaza anual cu datele din registrul agricol si se vizeaza prin aplicarea stampilei si a semnaturii primarului comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.
  • Filele distincte completate potrivit alin. (3) trebuie sa se incadreze in perioada de valabilitate a atestatului de producator prevazuta la art.3 alin. (2).

Atestatele de producator eliberate pana la data de 1 ianuarie 2018 in baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile ulterioare, sunt valabile pana la expirare. Proiectul legislativ se afla in dezbatere publica timp de 10 zile, pe site-ul Ministerului Agriculturii.

Sursa: madr.ro, stiriagricole.ro

 

A.M.