Scormonitorii in gunoaie au INTERZIS de la Donald Tom (in gunoaiele menajere nu si in afacerile murdare!)

GunoieriPrimarul urbei, Donal Tom, a pus gand rau scormonitorilor in gunoaie, astfel ca, nu mai departe de luna septembrie cand va fi programata sedinta ordinara a CLM Buzau,se propun spre aprobare urmatoarele reglementari: 

 

Art. 1. „Se interzice utilizarea in municipiul Buzau a vehiculelor cu tractiune animala cat si a celor trase sau impinse cu mana pentru transportul deseurilor, precum si colectarea/ridicarea de catre persoane neautorizate a deseurilor de orice natura depozitate la platformele de colectare a deseurilor menajere din municipiul Buzau. 

(2) Nerespectarea prevederilor art.1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 1000 lei. Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la alin. (1) se face de catre agentii Directiei de Politie Locale, care pot dispune ridicarea vehiculului si confiscarea deseurilor transportate. Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 2 alin.(1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(3) Operatiunile de ridicare, transport si depozitare atat a vehiculelor, precum si a deseurilor, se fac prin grija operatorului de salubrizare licentiat la nivelul municipiului Buzau.

(4) Predarea - preluarea vehiculelor si a deseurilor confiscate, se face prin proces-verbal incheiat intre agentul constatator si reprezentantul imputernicit in acest sens.

Art. 3. (1) Vehiculele depozitate si nerestituite detinatorilor potrivit prezentei hotarari in termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-preluare prevazut la art. 2 alin.(4), vor fi considerate bunuri abandonate si valorificate in conditiile legii.

(2) In cazul in care aceste bunuri nu pot valorificate dupa trecerea termenului de la alin (1 ), se va proceda la distrugerea lor.

Art.4. Pentru recuperarea vehiculului, proprietarul acestuia va achita atat amenda contraventionala, cat si tariful de ridicare si transport in valoare de 400 lei/vehicul.

Art.5. Prin grija operatorului de salubrizare, la toate platformele de colectare a deseurilor menajere din municipiul Buzau, se vor monta placute de avertizare cu inscrisul “Interzis ridicarea de catre persoane neautorizate a deseurilor de orice natura”.

Art. 6. Contraventiilor prevazute de art.2 le sunt aplicabile prevederile art. 28 alin.(1) din O.G.nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7. Primarul municipiului Buzau, prin intermediul Directiei Politiei Locale, Serviciului Gospodarie Urbana si Protectia Mediului precum si operatorul de salubrizare, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari."

Proiectul complet poate fi consultat accesand: www.primariabuzau.ro

E.S.