IMPORTANT! ASISTENT PERSONAL PROFESIONIST pentru ingrijirea la domiciliu a persoanelor cu dizabilitati. Vezi aici NOILE MODIFICARI LEGISLATIVE
Last Updated on 03/08/2017 by Iulian Gavriluta

Persoane cu dizabilitatiMasuri importante  pentru prevenirea institutionalizarii si dezinstitutionalizarea adultilor cu handicap. Persoanele cu handicap grav sau accentuat vor putea beneficia de îngrijire si la domiciliul unui asistent personal profesionist, prevede o hotarare adoptata de guvern.

 

Actul normativ stabileste conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist si reprezinta un pas important în promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor cu dizabilitati.

Potrivit hotararii, asistentul personal profesionist este persoana fizica atestata care asigura, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, îngrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat. De asemenea, actul normativ reglementeaza modalitatea prin care o persoana adulta cu handicap grav sau accentuat poate beneficia de îngrijire la asistent personal profesionist: persoana respectiva sau reprezentantul legal al acestuia adreseaza o cerere în acest sens catre serviciul public de asistenta sociala din subordinea autoritatii administratiei publice locale în a carei raza are domiciliul/resedinta persoana cu handicap sau catre un furnizor public/privat de servicii sociale, acreditat în conditiile legii. Adultul cu handicap grav sau accentuat beneficiar de servicii în centre rezidentiale pentru persoane cu handicap adreseaza cererea catre conducerea institutiei respective.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului poate acorda asistent personal profesionist pentru o persoana adulta cu handicap grav sau accentuat, si din oficiu.

Asistentul maternal care are în plasament un copil cu handicap grav sau accentuat poate opta sa devina asistent personal profesionist pentru copilul devenit tanar.

Hotararea stabileste si modalitatile de evaluare a îndeplinirii conditiilor necesare pentru atestare. Astfel, vor fi avute în vedere elementele sociale si medicale ale capacitatii solicitantului, determinate prin interviuri luate acestuia, vizite la domiciliul sau interviuri luate persoanelor cu care solicitantul locuieste si alte investigatii suplimentare considerate necesare. Din echipa care realizeaza evaluarea indeplinirii conditiilor necesare pentru atestare fac parte cel putin un asistent social si un psiholog.

Activitatea asistentului personal profesionist se desfasoara în baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada corespunzatoare valabilitatii atestatului si în conditii specifice privind munca la domiciliu.Contractul se încheie cu DGASPC sau cu furnizorii privati de servicii sociale.

Monitorizarea si controlul activitatii asistentului vizeaza respectarea drepturilor si demnitatii persoanelor cu handicap, iar opinia adultului cu handicap grav sau accentuat va fi luata în considerare de catre angajator în procesul de evaluare a activitatii desfasurate de asistentul personal profesionist.

Modelul atestatului de asistent personal profesionist, dar si Standardele minime obligatorii pentru asigurarea ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist se vor aproba prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, in termen de la 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotararii adoptate. Totodata, tot prin ordin al ministrului muncii se aproba procedura de monitorizare si control a activitatii asistentului personal profesionist, in termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a hotararii.

A.D.