LIVE – Salariile angajatilor din subordinea CJ Buzau stabilite astazi in SEDINTA ORDINARA a consilierilor judeteni (FOTO/VIDEO)
Last Updated on 27/07/2017 by Iulian Gavriluta

Sedinta CJ BuzauConsiliul Judetean Buzau a fost convocat in sedinta ordinara, joi, 27 iulie 2017, ora 9:00. Sedinta are loc la sediul Consiliului Judetean Buzau B-dul. N. Balcescu nr.48, Sala „Dimitrie Filipescu" cu urmatoarea ordine de zi:

 

 

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:

1. Executia bugetului propriu al judetului Buzau pe trimestrul II 2017 pe cele doua sectiuni;

2. Modificarea Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr. 60/2017 privind aprobarea utilizarii in anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al judetului Buzau rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31 decembrie 2016;

3. Rectificarea a III -a a bugetului propriu al judetului Buzau pe anul 2017;

4. Rectificarea I a bugetului de venituri si cheltuieli pa anul 2017 a Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive Buzau;

5. Rectificarea I a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Muzeului Judetean Buzau;

6. Modificarea Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr. 77/2017 pentru aprobarea alocarii sumelor destinate finantarii activitatilor de performanta a structurilor sportive locale participante la competitiile nationale si/sau internationale in anul bugetar 2017;

7. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judetean Buzau, Fundatia pentru Tineret Buzau si Asociatia Hair Redivivus ca si coorganizator al editiei 30 a Festivalului de muzica rock „TOP T”;

8. Aprobarea solicitarii Consiliului Local al comunei Mihailesti de trecere din proprietatea publica a judetului Buzau in proprietatea publica a comunei Mihailesti a imobilului - „Cladire camin de batrani";

9. Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Buzau;

10. Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Judetean Buzau familia ocupationala "Administratie";

11. Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau - familia ocupationala "Administratie”;

12. Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Directiei Judeteane de Evidenta a Persoanelor Buzau- familia ocupationala ”Administratie”;

13. Stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Teatrului ”George Ciprian” Buzau -functii specifice familiei ocupationale Administratie";

14. Stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Centrului Judetean de Cultura si Arta Buzau - functii specifice familiei ocupationale "Administratie”;

15. Stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Judetene "Vasile Voiculescu” Buzau - functii specifice familiei ocupationale "Administratie";

16. Stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Judetean Buzau - functii specifice familiei ocupationale Administratie”;

17. Aprobarea unor modificari in organigrama si statul de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Buzau;

18. Aprobarea modificarii nivelului unor posturi din statul de functii al Muzeului Judetean Buzau;

19. Aprobarea modificarii nivelului unui post din statul de functii al Bibliotecii judetene "V. Voiculescu" Buzau;

20. Aprobarea modificarii nivelului unor posturi contractuale din statul de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau;

21. Numirea doamnei Dorobantu Loredana - Elena in functia publica de conducere de Director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau;

22. Numirea doamnei Cojocea Mihaela in functia publica de conducere de Director executiv adjunct (economic) al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau;

23. Aprobarea participarii in anul 2017 a Muzeului judetean Buzau in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national;

24. Modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 124/2017 privind aprobarea participarii in anul 2017 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national;

25. Modificarea punctului VI din anexa la Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 148/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judetean Buzau si al institutiilor si serviciilor publice de interes judetean - forma actualizata;

26. Aprobarea Planului de actiuni pentru perioada 2017 - 2020 pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Strategia Judeteana Antidrog 2014-2020.

NOTE, INTERPELARI:

1. Nota pentru mentinerea mandatului reprezentantului Consiliului Judetean Buzau in Adunarea Generala a Actionarilor la "Compania de Apa" SA Buzau astfel cum a fost stabilit prin Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 122/2017 si pentru sedintele ordinara si extraordinara din 07.08.2017.

Art.2. Secretarul Judetului Buzau va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei dispozitii.

E.S.