LIVE – “CIRC SI…COVRIGI” – Primarul Constantin Toma a convocat consilierii locali in SEDINTA ORDINARA (FOTO/VIDEO)
Last Updated on 27/07/2017 by Iulian Gavriluta

CLM BuzauPrin Dispozitia nr. 835 din 20 iulie 2017, primarul municipiului Buzau a convocat Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru joi, 27 iulie 2017, orele 11.00, sedinta care va avea loc in sediul situat in municipiul Buzau,. strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etajul !, sala Stan Sararu - sala 24.

 

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului municipiului Buzau, precum si a institutiilor publice de invatamant preuniversitar, pe anul 2017;

2.- proiectul de hotarare privind aprobarea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la sedinte;

3.- proiectul de hotarare _privind aprobarea participarii la cursuri de perfectionare a consilierilor locali pentru perioada 2017 - 2020; 

4.- proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat general domnului consilier local Constantin Florescu in vederea reprezentarii Consiliului Local al municipiului Buzau in fata instantelor judecatoresti;

5.- proiectul de hotarare pentru revocarea Hotararii nr. 123/2017 privind numirea provizorie a unui membru al consiliului de administratie al Societatii Comerciale " Trans Bus " S.A Buzau;

6.- proiectul de hotarare pentru aprobarea structurii organizatorice si functionale, numarului de personal si statului de functii ale Societatii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzau;

7.- proiectul de hotarare privind majorarea capitalului social al SocietatiiComerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzau;

8.- proiectul de hotarare pentru aprobarea listei de investitii anexa la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L.Buzau;

9.- proiectul de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Buzau cu Colegiul National B. P. Hasdeu in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului de interes public local “150 de ani de la infiintarea actualului Colegiu National B. P. Hasdeu, scoala reprezentativa a Buzaului”; 

10.- proiectul de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Buzau cu Asociatia Bulevardul Culturii in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului de interes public local Festivalul International de Teatru Independent de Comedie COMIC 7B, Editia a ll-a, 17 - 23 septembrie 2017;

11.- proiectul de hotarare privind infiintarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzau";

12.- proiectul de hotarare privind repartizarea unei locuinte pentru tineret, construite in regim de inchiriere prin Agentia Nationala de Locuinte in municipiul  Buzau si ramasa vacanta pe perioada exploatarii acesteia;

13.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice „Amenajare skate park din Parcul Tineretului, municipiul Buzau ”;

14.- proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 259 din 21 decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzau privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzau , a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017;

15.- proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 18 din 2008 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind administrarea si gospodarirea domeniului public si privat al municipiului Buzau , modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local nr. 327/2008, nr. 256/2009 si nr. 54/2013;

16.- proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publica a municipiului  Buzau , in favoarea Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord  S.A. - Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Buzau ;

17.- proiectul de hotarare pentru darea in folosinta gratuita a Centrului de Transfuzie Sanguina Buzau a unui teren situat in municipiul Buzau , str. general Grigore Bastan, nr. 1;

18.- proiectul de hotarare pentru aprobarea cumpararii unor terenuri proprietatea Societatii Comerciale ”Romcarbon” S.A. Buzau;

19.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a terenului proprietate privata a municipiului Buzau , situat in strada Victoriei, nr. 78;

20.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a imobilului proprietate privata a municipiului Buzau , situat pe aleea Castanilor, nr. 3;

21.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Pamfil Seicaru nr. 38, cartier Orizont;

22.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Pamfil Seicaru nr. 40, cartier Orizont;

23.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilulUi casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Pamfil Seicaru nr. 48, cartier Orizont;

24.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Pamfil Seicaru nr. 48, cartier Orizont;

25.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Pamfil Seicaru nr. 54, cartier Orizont;

26.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Pamfil Seicaru nr. 56, cartier Orizont;

27.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Nicu I. Constantinescu nr. 112, cartier Orizont;

28.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Nicu I. Constantinescu nr. 114, cartier Orizont;

29.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiUl Buzau , strada Nicu I. Constantinescu nr. 116, cartier Orizont;

30.-' proiectul - de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Nicu Constantinescu nr. 118, cartier Orizont;

31 .- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de lOcuit, situat in municipiul Buzau , strada Nicu l. Constantinescu nr. 120, cartier Orizont;

32.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Nicu I. Constantinescu nr. 122, cartier Orizont;

33.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Nicu I. Constantinescu nr. 124, cartier Orizont;

34.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Nicu I. Constantinescu nr. 138, cartier Orizont;

35.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Nicu Constantinescu nr. 150, cartier Orizont;

36.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Nicu I. Constantinescu nr. 152, cartier Orizont;

37.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in. municipiul Buzau, strada Nicu Constantinescu nr. 162, cartier Orizont;

38.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Nicu Constantinescu nr. 166, cartier Orizont;

39.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Nicu Constantinescu nr. 170, cartier Orizont;

40.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Nicu Constantinescu nr. 174, cartier Orizont;

41.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau , aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau , strada Nicu I. Constantinescu nr. 178, cartier Orizont.

42.- alte probleme ale activitatii curente.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii. Anexam alaturat proiectele de hotarare supuse dezbaterii si adoptarii plenului Consiliului Local al Municipiului Buzau .

E.S.

 

https://www.youtube.com/watch?v=_DAWSCdBLho&feature=youtu.be