S-au afisat rezultatele Concursului Expertilor in Managementul Educational. Pentru cele 120 de locuri doar 63 de cadre didactice din Buzau au fost promovate. Vezi aici rezultatele

Profesori ISJ BuzauInspectoratul Scolar Judetean Buzau a organizat si desfasurat concursul de selectie a cadrelor didactice pentru dobandirea calitatii de membru al corpului national de experti n management educational, seria a 12-a.

 

 

I. Calendarul desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru dobandirea calitatii de membru al corpului national de experti in management educational, seria a 12-a, este aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei Nationalenr.43 30/03. 07.2017 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.519/04. VII.2017.

La concursul de selectie pentru dobandirea calitatii de membru al corpului national de experti in management educational au putut participa orice cadru didactic care a indeplinit cumulativ urmatoarele conditii:

a) au facut dovada acumularii a 60 de credite transferabile in cadrul unor programe acreditate de formare in domeniul managementului educational;

b) sunt titulari in invatamant si au cel putin gradul didactic 11 sau titlul stiintific de doctor; (litera modificata prin art. 1 pct. 1 din Ordinul ME C.T.S. nr. 4 3812012, in vigoare de la 6 august 2012).

c) au obtinut califcativul „foarte bine" in ultimii 4 ani si nu au fost sanctionati disciplinar in anul scolar curent;

d) nu au fost lipsiti de dreptul de a ocupa o functie de conducere sau de indrumare si control in invatamant prin hotararea judecatoreasca definitiva de condamnare penala;

e) nu au fost exclusi, conform prevederilor art. 21, din Registrul national al expertilor in management educational

Numarul de locuri scoase la concurs a fost de 120 dintre acestea fiind ocupate in urma selectie online un numar de 77 de locuri. In urma organizarii concursului numarul de cadre didactice s-a imputinat astfel ca, la finalul concursului doar 63 de cadre didactice au declarate „PROMOVAT”.

Rezultatele concursului pot fi consultate aici: http://isjbz.ro/site/index.php/noutati

A.D.