Peste 900 000 lei de la Consiliul Judetean Buzau alocati activitatilor sportive de performanta
Last Updated on 25/07/2017 by Iulian Gavriluta

Bani pentru sportJoi, 27 iulie 2017, in Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Buzau se afla pe ordinea de zi si un proiect de alocare a unor sume de bani activitatilor sportive de performanta ale structurilor locale. Astfel, va fi supusa votului consilierilor judeteni HOTARAREA privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr. 77/2017 pentru aprobarea alocarii sumelor destinate finantarii activitatilor de performanta a structurilor sportive locale participante la competitiile nationale si/sau internationale in anul bugetar 2017.

 

Avand in vedere expunerea de motive a Presedintelui CJ Buzau, Petre Emanoil Neagu dar si o serie de documente legislative se „HOTARASTE: Art. 1. Articolul 1 al Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr. 77/2017 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Se aproba alocarea sumei de 916.000 lei din bugetul Judetului Buzau pentru anul 2017 pentru finantarea activitatilor de performanta a structurilor sportive locale, participante la competitiile nationale - primele trei esaloane valorice/ligi, divizii etc. si/sau internationale, repartizate astfel pe ramuri sportive:

a) handbal - 490.000 lei, din care: 400.000 lei - handbal masculin si 90.000 lei - handbal feminin;

b) rugby - 156.000 lei;

c) sah - 20.000 lei;

d) fotbal in sala - 50.000 lei;

e) fotbal feminin - 30.000 lei;

f) fotbal masculin - 170.000 lei.

Art. II. Pentru ramura sportiva „fotbal masculin”, nou introdusa pentru alocare sume cu destinatia finantare activitati de performanta se organizeaza o singura sesiune de evaluare cu urmatorul calendar:

a) depunere cerere cu documente solicitate - 1-4 august 2017;

b) verificare indeplinire conditii de comisia de evaluare - 7-14 august 2017;

c) propunere si aprobare solicitari, respectiv perfectare contracte de finantare in termen de cel mult 5 zile de la data emiterii dispozitiei ordonatorului de credite.

A.M.