Primarul Toma pune tunurile si pe URBIS SERV SRL Buzau prin REDUCERI DE PERSONAL de la 1 august 2017. Vezi aici ce organigrama se supune la vot in sedinta CLM din 27 iulie

URBIS SERV BuzauConsiliul Local al Municipiului Buzau, judetul Buzau, se intruneste in sedinta ordinara in data de 27 iulie a.c si, in acelasi timp, in adunare generala extraordinara a asociatului unic al Societatii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzau.

 

Avand in vedere mai multe expuneri de motive si  documente se va supune aprobarii consilierilor locali PROIECT DE HOTARARE NR. 261 din data de13.07.2017 pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, astfel:

Art.1. - Se aprobă structura organizatorică şi funcţională, precum şi numărul de personal ale Societăţii Comerciale "Urbis-Serv!" S.R.L. Buzău, documente prevăzute înanexa nr. 1.

Art.2. - Se aprobă statul de funcţii al Societăţii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, stat de funcţii prevăzut la anexa nr. 2.

Art.3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 august 2017, dată la care Hotărârea nr. 116/2014 a'Consiliului Local al Municipiului Buzău se abrogă.

Art.5. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţionalâ, precum şi Societatea Comercială Urbis Serv" S.R.L. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Potrivit expunerilor de motive ale primarului municipiului, Constantin Toma „Având în vedere realităţile economice şi posibilitatea de finanţare a lucrărilor comandate de autorităţile publice locale, în vederea eficientizării activităţii societăţii comerciale, prin adresa nr. 2929 din 12 iulie 2017 a conducerii executive a societăţii şi în baza Hotărârii nr. 18 din 10 iulie 2017 a consiliului de administraţie se propune aprobarea unei noi structurii organizatorice şi funcţionale, a numărului de personal şi a statului de funcţii. Din numărul total de 295 de posturi aprobat anterior prin Hotărârea nr. 116/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, se propune ca activitatea să fie continuată cu un număr de 263 de salariaţi, prin reducerea unui număr de 32 posturi, activitatea societăţii comerciale urmând a se desfăşura cu:

  • 8 posturi - personal de conducere;
  • 39 posturi - personal operativ;
  • 216 posturi - personal muncitor;

Ca element de noutate, în structura organigramei propuse spre aprobare, s-a înfiinţat un compartiment pentru activitatea de ridicări auto şi s-au suplimentat posturile la compartimentul de ecarisaj, care gestionează un adăpost public pentru animale fără stăpân de 388 de locuri, cu o capacitate aproape triplată faţă de adăpostul vechi. De asemenea se intenţionează menţinerea unor cheltuieli salariale cât mai reduse, iar consiliul de conducere al societăţii consideră că unitatea va avea capacitate de a contracta acelaşi volum de lucrări ca şi în anii precedenţi, prin obţinerea unei productivităţi a muncii mai ridicate.

Având în vedere cele menţionate, propun Consiliul Local al Municipiului Buzău adoptarea proiectului de hotărâre, în forma şi conţinutul prezentat, cu valabilitate de la 01 august 2017, Hotărârea nr. 116/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău urmând a fi abrogată.”

Foto: urbis-serv.ro

A.M.