Fiscul buzoian pe locul al II-lea la incasari in Regiune
Last Updated on 20/07/2017 by Iulian Gavriluta

FiscLa nivelul incasarilor bugetare realizate la nivelul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati in primul semestru al anului 2017, Compartimentul Comunicare, Relatii Publice si Mass Media este in masura sa va ofere urmatoarele informatii: urmare implementarii masurilor de imbunatatire a colectarii si conformarii voluntare, la nivelul structurilor subordonate D.G.R.F.P.

 

Galati ( sase administratii judetene ale finantelor publice si Administratia pentru Contribuabili Mijlocii ), totalul incasarilor la bugetul general consolidat in semestrul I al anului 2017 se ridica la valoarea de 4.569,25 milioane lei, ceea ce reprezinta o depasire cu 0,84%, respectiv cu 37,85 milioane lei mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut, situatia detaliata regasindu-se in tabelul de mai jos

Situatia comparativa a incasarilor cumulate pe primul semestru 2016 si 2017 - mil. Lei:

            Sem I 2016       Sem I 2017                %

AJFP Braila   374,72            385,93               102,99

AJFP Buzau  506,03            509,99               100,78

AJFP Constanta 1.268,18     1.127,19           88,88

AJFP Galati   762,57           681,58               89,38

AJFP Vrancea  364,40         369,53               101,41

AJFP Tulcea  255,57             270,79              105,96

Administratia pentru Contribuabili Mijlocii    999,93          1.224,24       122,43

ACTIVITATEA FISCALA (TOTAL)  4.531,40       4.569,25       100,84

            Activitatea de Inspectie Fiscala, in primul semestru a efectuat 2.562 de inspectii fiscale, din care 1.805 la persoane juridice si 757 la persoane fizice, urmare carora au fost constatate sume suplimentare in cuantum  de 399.386 mii lei ( din care 376.924 mii lei la persoane juridice si 22.462 mii lei la persoane fizice). De asemenea, au fost aplicate 480 amenzi contraventionale in valoare de 1.245 mii lei.

Referitor la activitatea Serviciului de Inspectie Economico–Financiara, in primul semestru au fost efectuate 152 actiuni de control, urmare carora au fost constatate diferente de natura patrimoniala, financiara si bugetara in suma totala de 1.381.558 mii lei. De asemenea au fost aplicate 75 sanctiuni contraventionale in valoare de 42,5 mii lei.

            In cadrul Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica, in semestrul I al anului 2017 s-au efectuat 1.925.051 operatiuni de incasare, din care 800.262 operatiuni in numerar si 1.124.789 operatiuni prin virament, concretizate valoric in venituri incasate de 10.977 milioane lei, precum si 1.356.152 operatiuni de plati, din care 70.116 operatiuni in numerar si 1.286.036 operatiuni prin virament, concretizate valoric in plati efectuate de 15.322 milioane lei.

            In cursul primului semestru al anului 2017, au fost verificate lunar, din punct de vedere al coerentei si al corectitudinii, executiile bugetare ale celor 1776 de institutii publice din cadrul regiunii, premergator publicarii acestora pe site-ul Ministerului Finantelor Publice la adresa www.transparenta-bugetara.qov.ro, unde se afla informatii despre activitatea financiar-bugetara a tuturor institutiilor publice din tara.

            Se acorda permanent asistenta tehnica de specialitate tuturor entitatilor publice din raza de arondare, indiferent de subordonare sau de modalitatea de finantare, in vederea utilizarii sistemului national de raportare ForExeBug, ale carui functionalitati vor fi extinse incepand cu semestrul al ll-lea al acestui an.

            S-a asigurat coordonarea actiunilor de elaborare si executie a bugetelor celor 396 unitati administrativ teritoriale precum si a institutiilor subordonate acestora.

            Sunt elaborate si furnizate, in mod operativ, situatii cu privire la derularea executiei bugetare, pe structura clasificatiei bugetare, necesare in procesul decizional, in principal pentru:

-derularea procesului de colectare a veniturilor bugetare datorate bugetului general consolidat;

-urmarirea executiei cheltuielilor bugetare la nivelul fiecarui ordonator de credite si incadrarea acestora atat in prevederile bugetare cat si in creditele bugetare deschise si repartizate;

-monitorizarea creditelor deschise si utilizate de catre ordonatorii de credite.

            Incepand cu anul 2016 Trezoreria ofera servicii de incasare prin intermediul cardului bancar de la persoane fizice. Pana in prezent s-au inregistrat 12.808 operatiuni prin card, valoarea totala a acestora fiind de 10,98 mii. lei, reprezentand 5.00% din totalul incasarilor in numerar de la acesti contribuabili.

    In perioada 01.01.2016 - 30.06.2016, activitatea DRV Galati si a birourilor vamale subordonate, in domeniul supravegherii si controlului vamal, atat pe componenta fiscala cat si pe cea nefiscala  s-a desfasurat in sensul programelor de activitate stabilite, obtinandu-se urmatoarele rezultate:

  Au fost intocmite 320 procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, valoarea amenzilor aplicate fiind de 1.020.500 lei. In acelasi timp au fost retinute bunuri in vederea confiscarii in valoare totala  de 34.736.218 lei.

Referitor la contrabanda de tigari, in aceasta perioada au fost confiscate 14.473.200 tigarete (723.660 pachete) in valoare estimata de 7.236.600 lei, iar 10 autovehicule utilizate in traficul de tigarete au fost indisponibilizate.

“In cadrul activitatii de control ulterior, inspectorii vamali din cadrul DRV Galati au efectuat 64 actiuni de control ulterior la sediul agentilor economici iar la nivelul birourilor vamale s-a realizat activitatea de reverificare a declaratiilor vamale depuse in procedura normala sau simplificata de vamuire si s-au reverificat 3200 declaratii vamale. Sumele constatate suplimentar (diferente de drepturi vamale, alte taxe) prin titluri de creanta emise in primul semestru al anului 2017 la nivelul intregii structuri a DRV Galati  sunt de 15.583.452 lei” – a precizat   Pricop Catalin-Ion,  Inspector asistent, Compartiment Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media.

I.G.