IPJ Buzau – FEBRA ADMITERII! Astazi incep inscrierile la Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul”. Vezi aici ce documente sunt necesare
Last Updated on 17/07/2017 by Iulian Gavriluta

Admitere MAIIn perioada 17-21.07.2017, candidatii selectionati de M.A.I. la ACADEMIA NATIONALA DE INFORMATII se inscriu la sediul acesteia, prezentand documentele solicitate de organizatori si participa la probele eliminatorii, precum si la probele scrise, potrivit calendarului admiterii cuprinse in oferta publica de scolarizare a acestei institutii.

IN VEDEREA INSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE , CANDIDATII VOR AVEA OBLIGATORIU ASUPRA LOR, URMATOARELR DOCUMENTE:

Cartea de identitate valabila sau pasaport valabil, in original;

Diploma de bacalaureat sau adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza notele obtinute la probele de examen, media generala de la bacalaureat, mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valaabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma, precum si foaia matricola a studiilor liceale, in original sau in copii legalizate( numai pentru absolventii promotiei anului in curs).

Alte documente solicitate prin regulamentele de admitere ( ex. Acte de studii in original, dovada achitarii contravalorii taxei de inscriere la concurs pentru candidatii la Academia de politie Al.I. Cuza si alte institutii de invatamant la care MAI are locuri aprobate , avize pentru dovedirea unor aptitudini.

E.S.