Ai sustinut Examenul de Bacalaureat si vrei sa iti iei diploma? Vezi aici in cat timp iti este completata
Last Updated on 07/07/2017 by Iulian Gavriluta

Diplome BACIn conformitate cu prevederile art.77 (2) din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, aprobata prin OMECTS nr. 4799/31.08.2010, valabila si in anul 2017 “Diplomele de bacalaureat se completeaza cu datele din catalogul electronic numai de catre secretarii liceelor la care absolventii au promovat ultima clasa si vor ii semnate de catre acestia si de catre presedintele comisiei din centrul de examen, in termen de cel mult 10 de zile de la terminarea examenului de bacalaureat.

Pe diplome se aplica stampila unitatii de invatamant la care candidatul a absolvit ultima clasa de liceu”.

Pe diploma de bacalaureat, pe verso, se va scrie denumirea probei sustinute la examenul de bacalaureat. De exemplu: pentru proba Ed) Biologie la care exista doua programe si, respectiv, doua tipuri de subiecte, se va consemna proba Biologie si nu denumirile programelor Biologie animala si vegetala”, respectiv Anatomia si fiziologia umana”, genetica si ecologie umana. In rest, pe verso, diploma se completeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar, aprobat prin OMENCS 3844/2016.

A.D.