ISJ Buzau organizeaza CONCURS DE SELECTIE pentru cadrele didactice buzoiene. 120 de locuri asteapta sa fie ocupate. Vezi aici detalii
Last Updated on 06/07/2017 by Iulian Gavriluta

ISJ Buzau 2017Inspectoratul Scolar Judetean Buzau a publicat pe site-ul institutiei un anunt privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru dobandirea calitatii de membru al corpului national de experti in management educational, seria a 12-a.

Calendarul desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru dobandirea calitatii de membru al corpului national de experti in management educational, seria a 12-a, este aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei Nationalenr.43 30/03. 07.2017 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.519/04. VII.2017:

La concursul de selectie pentru dobandirea calitatii de membru al corpului national de experti in management educational poate participa orice cadru didac ic care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) face dovada acumularii a 60 de credite transferabile in cadrul unor programe acreditate de formare in domeniul managementului educational;

b) este titular in invatamant si are cel putin gradul didactic 11 sau titlul stiintific de doctor; (litera modificata prin art. 1 pct. 1 din Ordinul ME C.T.S. nr. 4 3812012, in vigoare de la 6 august 2012).

c) a obtinut califcativul „foarte bine" in ultimii 4 ani si nu afost sanctionat disciplinar in anul scolar curent;

d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o functie de conducere sau de indrumare si control in invatamant prin hotararea judecatoreasca definitiva de condamnare penala;

e) nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul national al expertilor in management educational

Programul orar al inscrierilor (depunerea portofoliil r) la registratura Inspectoratului Scolar Judetean Buzau, cu sediul in Municipiul Buzau, str. Alexandru Marghiloman nr.30, in perioada 10 - 17 iulie 2017 in intervalul orar 09:00 -16:OO.

Numarul de locuri scoase la concurs este 120.

Detalii despre calendarul si metodologia de concurs pot fi consultate aici: www.isjbz.ro

A.D.