3911 interventii de urgenta ale pompierilor buzoieni de la inceputul anului. ISU BUZAU la bilantul semestrial

ISU BuzauJoi, 06.07.2017, la sediul institutiei din strada Bistritei, nr.51, a avut loc evaluarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „NERON LUPAŞCU” al Judeţului Buzău pe primul semestru al acestui an.

Acesta este constituit ca serviciu public deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă în judeţul Buzău, fiind instituţia care integrează şi coordonează, la nivel judeţean, instituţiile cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi participă, potrivit competenţei, la îndeplinirea funcţiilor de strategie, reglementare, control, administrare şi reprezentare, în domeniul de competenţă.

În primul semestru al anului 2017, s-a asigurat managementul situaţiilor de urgenţă, având ca rezultat creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor judeţului. Ne-am axat pe menţinerea capacităţii de intervenţie, folosirea cu eficienţă a resurselor şi obţinerea unor beneficii maxime pentru protecţia populaţiei şi a mediului.

În perioada de referinţă, personalul din cadrul Inspecţiei de Prevenire a executat un număr de 445 controale, după cum urmează:

-  187 operatori economici;

-  157 instituţii;

-  24 localităţi;

-  46 obiective de investiţii;

-  23 Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență;

-  2 Servicii Private pentru Situații de Urgență;

-  1 construcţie/amenajare hidrotehnică

-  5 obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

Pe timpul activităţilor de control s-au constatat 1344 deficienţe, din care 194 au fost remediate pe timpul activității în teren, iar 1147 deficienţe au fost sancţionate. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 964 avertismente și 183  amenzi contravenţionale în cuantum de 116.800 lei.

Pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă s-a răspuns la un număr de 220 solicitări de asistenţă tehnică de specialitate (69 în domeniul avizării-autorizării şi 151 în domeniul apărării împotriva incendiilor), precum şi la 3 audituri de supraveghere.

SITUAŢIA STATISTICĂ A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Conform datelor statistice, în semestrul I al anului 2017, s-au înregistrat 3911 intervenţii pentru înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă (în medie 21,97 pe zi), astfel:

- 2744 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (70,16%);

- 1167 intervenţii (29,84%).

Intervenţiile sunt clasificate astfel:

-  stingerea incendiilor 186 situaţii (15,94 %);

-  asistenţă persoane 85 situaţii (7,28 %);

-  alte situaţii de urgenţă 52 situaţii (4,46 %);

- acţiuni pentru protecţia comunităţilor 34 situaţii (2,91 %);

-  incendii de vegetaţie uscată 95 situaţii (44,04%);

-  salvare animale 8 situaţii (0,69%);

-  întoarceri de pe traseu şi deplasări fără intervenţii 119 situaţii (10,20 %);

- asigurare a zonei de producere probabilă a unei situaţii de urgenţă 33 situaţii (2,83 %);

- activităţi de îndrumare 514 situaţii(44,04%);

- exerciţii cu forţe în teren 30 situaţii(2,57%);

- alerte false 11 situaţii (0,94%);

Din punct de vedere al participării structurilor specializate, exceptând cazurile de urgenţă asistate de S.M.U.R.D., situaţia intervenţiilor se prezintă astfel:

-  Detaşamentul de Pompieri Buzău - 492 intervenţii;

-  Punct lucru Pietroasele - 40 intervenţii;

-  Detaşamentul de Pompieri Rm. Sărat - 293 intervenţii;

-  Punct lucru Beceni – 143 intervenţii;

-  Garda de Intervenţie nr. 2 Mărunţişu - 135 intervenţii;

-  Punct lucru Nehoiu- 38 intervenţii;

-  S.V.S.U. şi S.P.S.U. fără I.S.U. - 26 intervenţii;

Pe timpul intervenţiilor:

- au fost salvate 85 persoane, din care 83 adulţi şi 2 copii;

- au fost salvate 325 animale şi 21 păsări;

- au fost protejate bunuri estimate la peste 27.777.705 lei.

INCENDII

Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 17 minute.

Durata  medie a intervenţiilor la incendii a fost de 59 minute.

Distanţa medie până la locul intervenţiei la incendii a fost de 15 km.

Viteza medie de deplasare la incendii 59 km/h.

În zona de competenţă a I.S.U.J. Buzău s-au înregistrat 186 incendii (în medie  1,04 pe zi), faţă de 189 incendii produse în anul 2016 pe primul semestru.

Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au intervenit la 7 incendii (3,76% din totalul incendiilor), iar la 77(41,40%) au intervenit în cooperare cu serviciile profesioniste.

Rata incendiilor a fost de 37 la suta de mii de locuitori, respectiv 36 la mia de km pătraţi.

După domeniul de activitate situaţia intervenţiilor se prezintă astfel:

- 164 de intervenţii, reprezentând (88,17 %), din totalul incendiilor s-au produs la locuinţe şi anexe gospodăreşti, inclusiv  mijloace de transport individuale:

- 143 intervenţii la gospodarii ale populaţiei din care 103 la locuinţe şi 19 la anexe gospodăreşti şi 21 la furaje;

 - 16 intervenţii reprezentând la mijloace de transport individuale;

 - 5 intervenţii la terenuri ale cetăţenilor aflate în afara perimetrului gospodăriei;

- 12 intervenţii domeniul privat român;

- 2 intervenţii domeniul privat străin;

- 8 intervenţii domeniul public al localităţii.

INCENDII DE VEGETAŢIE USCATĂ

În zona de competență a I.S.U. Buzău s-au produs 95 intervenţii la incendii de vegetaţie uscată, care se găsesc în evidenţa noastră.

După tipul proprietăţii unde au avut loc intervenţiile la incendii de vegetaţie uscată, acestea se clasifică astfel:

- 35 intervenţii la  incendii vegetaţie uscată pe teren proprietate individuală care au avut loc în afara gospodăriilor cetăţeneşti;

- 57 intervenţii la incendii vegetaţie uscată  pe terenuri aparţinând consiliilor locale;

- 3 intervenţii la incendii vegetaţie uscată pe teren, aparţinând domeniului privat român.

Serviciul Medical de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare 

Timpul mediu de răspuns al echipajelor din cadrul S.M.U.R.D. a fost de 4,30 minute, iar durata medie a unei intervenţii de 16 minute.Echipajele S.M.U.R.D. au intervenit în 2744 cazuri medicale (în medie 17,36 pe zi), acordând ajutor medical de urgenţă la 2694 persoane (2378 adulţi şi 316 copii). Prin activitatea desfăşurată în perioada analizată, apreciem faptul că Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău şi-a îndeplinit misiunea de asigurare a protecţiei vieţii şi a bunurilor concetăţenilor noştri faţă de acţiunea distructivă a focului, a apei sau a altor dezastre.