LIPSA DE CONCURENTA! Trei candidati ramasi in cursa pentru postul de Asistent social de la UPU – SMURD Buzau si un singur candidat pentru cel de Kinetoterapeut. Vezi aici rezultatele obtinute la proba scrisa

SJU BuzauSPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU cu sediul in Buzau , str. Stadionului nr. 7 a organizat concurs in conformitate HGR 286/2011 cu modificari si completari pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarei functii contractuale vacante de executie, in data de 29 iunie 2017 ora 10,00:

 

 

  • 1 post de asistent social debutant la UPU - SMURD
  • 1 post de kinetotrapeut debutant la cabinet recuperare medicina fizica si balneologie din ambulatoriul integrat al Spitalului.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale au fost urmatoarele:

Pentru postul de asistent social debutant

  • diploma de licenta in Specialitatea asistenta sociala
  • aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de organizatia profesionala
  • cunostinte; operare PC, WORD si EXCEL

Pentru postul de kinetoterapeut debutant:

  • diploma de licenta in specialitatea kinetoterapie
  • aviz de exercitare a profesiei de kinetoterapeut eliberat de organizatia profesionala
  • cunostinte operare PC, WORD si EXCEL

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

a) selectia dosarelor de inscriere

b) proba scrisa

c) interviul

f) Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte

Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe postul scos la concurs se face in ordinea mediei generale, determinate pe baza mediei aritmetice a punctajelor obtinute de candidate la fiecare proba, fiind admisi candidatii care au obtinut punctaj ul cel mai mare pentru postul pentru care au concurat.

Calendarul de desfasurare a concursului pentru posturile scoase la concurs

b) Depunere contestatii la proba scrisa pana la data de 03.07.2017

afisare solutionare contestatii proba scrisa 04.07.2017

c) interviul 05.07.2017

afisare rezultate proba interviu 06.07.2017

depunere contestatii la proba interviu pana la data de 07.07.2017

afisare solutionare contestatii proba interviu 10.07.2017

d) afisarea rezultatelor finale 11.07.2017

Pentru postul de Asistent social debutant s-au inscris 5 candidati, dintre care doar trei candidati au obtinut punctaj de peste 50 de puncte necesar pentru a merge la proba de interviu ce se va sustine in data de 5.07.2017 ora 15.00. Pentru postul de Kinetoterapeut s-au inscris doi candidati dintre care doar unul a reusit sa obtina peste 50 de puncte.

Rezultatele complete pot fi consultate aici: http://www.spitalulbuzau.ro

A.D.