JANDARMERIA ROMANA CAUTA OFITERI. Vezi aici criteriile
Last Updated on 03/07/2017 by Iulian Gavriluta

IJJ BuzauIn conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane scoate la concurs, prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor, din unitatile militare ale M.A.I., care indeplinesc conditiile legale, functia de ofiter formare profesionala la Serviciul Formare Profesionala si Documentare din cadrul Directiei Resurse Umane a Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane.

 

Pentru a putea participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

  • sa fi absolvit studii universitare cu diploma de licenta ciclul I Bologna sau studii universitare de lunga durata cu diploma de licenta in unul din domeniile cuprinse in ramura filologie, filozofie, istorie, studii culturale, științe ale educației, stiinte juridice, militare, informatii si ordine publica;
  • sa aiba certificat sau autorizatie de acces la informatii clasificate (obtinuta dupanumirea pe functie);
  • sa aiba 2 ani vechime in munca / 2 ani vechime in M.A.I.;
  • sa nu fie cercetat disciplinar, sa nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare sau sa nu fie pus la dispozitie in conditiile art. 17 alin. (2) si art. 21 lit. a) si b) din anexa nr. 7 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne („Cadrul militar este pus la dispozitie cand este trimis in judecata sau judecat de catre instantele judecatoresti in stare de libertate pentru fapte in legatura cu exercitarea atributiilor functiei in care este incadrat”. „Cadrul militar se suspenda din functie de drept in urmatoarele situatii:

a) este arestat preventiv sau se afla in arest la domiciliu;

b) se afla sub control judiciar sau control judiciar pe cautiune si s-a dispus interdictia exercitarii profesiei”);

  • sa fi obtinut la ultimele 2 aprecieri anuale de serviciu calificativul de cel putin „foarte bun”;
  • sa fie declarat „apt” la evaluarea psihologica pentru trecerea in corpul ofiterilor.

Conform art. 22 alin. (2), lit. d) din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, fisa postului scos la concurs poate fi consultata de catre candidati, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protectia informatiilor clasificate, la sediul unitatii organizatoare, respectiv str. Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1, Bucuresti. Dosarul de recrutare va cuprinde documentele prevazute la art. 61 alin. (1) din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea demanagement resurse umane in unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne astfel:

- cererea de inscriere si C.V.;

- copii ale documentelor care atesta nivelul si specializarea studiilor impuse de cerintele postului;

- copii ale actului de identitate, carnetului de munca si, daca este cazul, livretului militar;

- copii ale certificatului de nastere al candidatului, sotului/sotiei si fiecarui copil, ale certificatului de casatorie, precum si, dupa caz, ale hotararilor judecatoresti privind starea civila;

- declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare;

- adeverinta din care sa reiasa ca nu este cercetat disciplinar sau nu este sub efectul unei sanctiuni disciplinare.

Personalul care solicita inscrierea la concurs va depune cererea de inscriere la Serviciul Recrutare, Incadrare si Promovare Personal - Directia Resurse Umane Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, str. Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1. Dosarul de recrutare, in volum complet, intocmit de compartimentul cu sarcini de recrutare din unitatea unde isi desfasoara activitatea candidatul, in baza documentelor puse la dispozitie de acesta, va fi depus la serviciul mentionat anterior, pana la data de 14.07.2017, ora 16.00.

In conformitate cu art. 62 alin. (1) si (2) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, copiile documentelor solicitate se realizeaza de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifica pentru conformitate si se semneaza de catre persoana desemnata si de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului dupa realizarea copiilor. Documentele solicitate pot fi depuse si in copie legalizata, situatie in care activitatile prevazute anterior nu se mai realizeaza. Candidatii vor fi planificati la evaluarea psihologica, prin grija Serviciului Recrutare, Incadrare si Promovare Personal - Directia Resurse Umane Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane.

Concursul se va desfasura la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si va avea loc la data de 21.08.2017, incepand cu ora 11.00, iar proba de concurs consta intr-un test scris tip grila, care se inregistreaza audio si / sau video, dupa urmatorul grafic:

- Intrunirea comisiei: data 21.08.2017, ora 08.00 – 08.30;

- Instructajul candidatilor: data 21.08.2017 ora 10.30 – 11.00;

- Desfasurarea concursului: data 21.08.2017, incepand cu orele 11.00;

- Afisarea grilei de apreciere: data 21.08.2017 dupa ora 14.00 (in raport de numarul candidatilor);

- Perioada limita de depunere a eventualelor contestatii (in termen de 24 ore de la afisare) – 21.08-22.08.2017;

- Afisarea rezultatelor eventualelor contestatii: 23.08-24.08.2017;

- Afisarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului: 21.08-24.08.2017 (in raport de existenta / inexistenta unor eventuale contestatii).

La concurs pot participa numai candidatii ale caror dosare de recrutare sunt complet si corect intocmite, la data depunerii acestora.

Sursa: http://www.jandarmeriaromana.ro/posturi-concurs

I.G.