MODIFICARI IMPORTANTE la Legea privind Codul Silvic. Amendamentul propus de deputatul buzoian Danut Pale privind materialul lemnos de consum propriu a fost aprobat

Deputat DANUT PALEMarți a fost votată de Parlamentul României modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic. Modificările și completările aduse actului normativ au avut în vedere consolidarea cadrului legal pentru îmbunătățirea eficienței acțiunilor de control privind integritatea fondului forestier național și modul de administrare a acestuia.

Un capitol important din proiectul de lege l-a reprezentat amendamentul adus articolului 73 care se modifică și va avea următorul cuprins: Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Se introduce astfel referința la materialul lemnos destinat consumului propriu al proprietarului. Acest amendament a fost depus de deputatul buzoian Dănuț Păle, membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaților, împreună cu Eugen Neață, parlamentar de Vâlcea. S-a dorit ca această diferențiere să reiasă clar din textul legii deoarece s-a considerat necesar ca deținătorii de terenuri să poată folosi materialul lemnos pe care îl recoltează pentru nevoile proprii.

Modificarea legislativă este în concordanță cu Regulamentul U.E. nr.995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010, de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn care separă regimul materialelor lemnoase supuse comercializării, de cel al materialelor lemnoase folosite de către proprietarul/deținătorul terenului de pe care se recoltează, pentru trebuința proprie a familiei. Celor doi deputați li s-a părut excesivă reglementarea actuală care supune proprietarii, persoane fizice, în cazul recoltării materialului lemnos pentru consumul propriu, acelorași reguli aplicabile operatorilor economici.

Alte modificări aduse legii privesc reglementarea modului de conducere și administrare a Ocolului Silvic, lucrările de regenerare artificială și completare a regenerărilor naturale în urma tăierilor accidentale sau ilegale, valorificarea lemnului de către stat pentru necesarul populației.

I.G.