Fonduri europene pentru reabilitarea blocurilor din municipiul Buzau. Vezi aici ce se finanteaza si ce blocuri vor beneficia
Last Updated on 28/06/2017 by Iulian Gavriluta

Reabilitare blocuriIn sedinta CLM de vineri, 30 iunie 2017 pe masa consilierilor se afla mai multe proiecte supuse dezbaterii si aprobarii. Astfel, proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ”Reabilitarea energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Buzau,

 

in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1; proiectul de hotarare privind aprobarea Cererii de Finantare “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte C2, 12E si C5 din Municipiul Buzau” si a cheltuielilor aferente acesteia, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie, finantata in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea A-Cladiri rezidentiale” si proiectul de hotarare privind aprobarea Cererii de Finantare “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte 4B D. Filipescu, Integral 1 si Gerom 2 din Municipiul Buzau” si a cheltuielilor aferente acesteia, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie, finantata in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte

nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea A-Cladiri rezidentiale”. Asadar, Primaria Municipiului Buzau incearca atragerea de fonduri europene destinate reabilitarii unor blocuri de locuinte. Reamintim ca, o cerere de finantare depusa poate solicita minim 100.000 euro, iar valoarea maxima eligibila a unui proiect nu poate depasi valoarea de 5 milioane euro. Din valoarea totala a proiectului, prin POR 2014-2020 se vor finanta 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, diferenta de 40% fiind asigurata de catre primarii si Asociatiile de proprietari beneficiare. O cerere de finantare poate include un numar maxim de 10 blocuri, fiecare dintre acestea constituind o „componenta” in cadrul proiectului, dar o primarie care se incadreaza in conditiile de eligibilitate prevazute in prezentul ghid, poate depune mai multe cereri de finantare. Sunt eligibile blocurile de locuinte construite intre 1950 si 1990, iar proiectele trebuie sa urmareasca reducerea consumului de agent termic si, in final, a poluarii urbane.

Ce se finanteaza din fonduri nerambursabile?

Nu se poate acorda finantare pentru o singura scara de bloc, ci proiectul trebuie sa includa intreaga cladire. Asociatiile de proprietari pot solicita accesarea de fonduri nerambursabile pentru blocuri care indeplinesc urmatoarele conditii: sunt construite in baza unor proiecte elaborate in perioada 1950-1990; au regim de inaltime de minim P+2; nu au mai beneficiat de finantare publica in ultimii cinci ani pentru acelasi tip de lucrari si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare. Fondurile se pot folosi pentru izolarea termica a fatadei, inlocuirea ferestrelor, inchiderea balcoanelor, izolarea termica a planseului peste subsol; pentru lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire (in cazul blocurilor cu centrale de bloc/scara sau a celor racordate la sistemul centralizat); instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile; inlocuirea corpurilor de iluminat din spatiile comune cu unele eficiente energetic; inlocuirea lifturilor si implementarea sistemelor de management a functionarii consumurilor energetice.

A.D.