Sfarsitul lunii iunie vine cu SEDINTA ORDINARA a CLM Buzau. Vezi aici care sunt cele 45 de proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi
Last Updated on 26/06/2017 by Iulian Gavriluta

CLM BuzauSe convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru vineri, 30 iunie 2017, ora 11,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

 

 

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarâre pentru rectificarea bugetelor institutiilor publice de asistenta sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Buzau pe anul 2017;

2. - proiectul de hotarre privind desemnarea observatorului din partea consiliului local la concursul pentru ocuparea functiei de director si director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Buzau;

3.- proiectul de hotarare privind numirea doamnei Gabriela Antonescu in functia publica de conducere de director executiv al Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Buzau;

4.- proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a pietelor din municipiul Buzau si a procedurii de autorizare a acestora;

5.- proiectul de hotarâre pentru modificarea Hotarârii nr. 113/31.07.2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzau privind aprobarea participarii municipiului Buzau la cofinantarea proiectului „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Buzau in perioada 2014 – 2020”;

6.- proiectul de hotarâre privind aprobarea unor facilitati de transport in comun cu autobuzele Societatii Comerciale ”Trans - Bus” S.A. Buzau pentru unele categorii de persoane cu venituri pâna la nivelul salariului minim brut pe economie, cu domiciliul in Municipiul Buzau”;

 7.- proiectul de hotarâre privind interzicerea constructiilor in parcurile si zonele protejate din Municipiul Buzau;

 8.- proiectul de hotarâre privind necesarul minim de locuri de parcare prevazute in documentatia tehnica, in vederea obtinerii autorizatiei de construire;

 9.- proiectul de hotarâre pentru aprobarea unui contract de leasing financiar in vederea achizitionarii, de catre U.A.T. Buzau a unui numar de 30 autobuze (9m lungime) cu norma de poluare Euro 6, destinate transportului public de calatori pe raza municipiului Buzau de catre Societatea Comerciala "Trans-Bus" S.A. Buzau;

 10.- proiectul de hotarâre pentru aprobarea „Regulamentului local de publicitate privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzau, Judetul Buzau” ;

 11.- proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de paza si ordine publica de catre Politia Locala a municipiului Buzau;

12.- proiectul de hotarare privind reorganizarea Comisiei Tehnico Economice a Consiliului Local al Municipiului Buzau;

13.- proiectul de hotarâre privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a municipiului Buzau 2016-2023”;

14. - proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ”Reabilitarea energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Buzau, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1;

15.- proiectul de hotarare privind aprobarea Cererii de Finantare “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte C2, 12E si C5 din Municipiul Buzau” si a cheltuielilor aferente acesteia, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie, finantata in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea A-Cladiri rezidentiale”;

16.- proiectul de hotarare privind aprobarea Cererii de Finantare “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte 4B D. Filipescu, Integral 1 si Gerom 2 din Municipiul Buzau” si a cheltuielilor aferente acesteia, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie, finantata in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea A-Cladiri rezidentiale”;

17.- proiectul de hotarare privind aprobarea perfectarii inlesnirii la plata a obligatiilor fiscale restante ale Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzau cu depunerea, in vederea esalonarii la plata, de garantii imobiliare/mobiliare proprietatea privata ale regiei;

18.- proiectul de hotarare privind modificarea Hotarârii nr. 106 / 28.04.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care stationeaza neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzau;

19. - proiectul de hotarâre privind abrogarea Hotarârii nr. 165/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzau si aprobarea anularii Actului aditional nr. 2/2015 la Contractul de concesiune nr. 3450/2006;

20.- proiectul de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului cu numar cadastral 17923 situat in municipiul Buzau, B-dul N. Titulescu nr. 18;

21.- privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenurilor aferente unor strazi;

22.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat in municipiul Buzau, str. Sava Gotul, nr. 30,pe care sunt edificate constructii;

23.- proiectul de hotarâre pentru darea unui teren in folosinta gratuita bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzau, b-dul N. Balcescupentru curtea bisericii si activitati de binefacere;

24- proiectul de hotarâre pentru aprobarea concesionarii terenului proprietate privata a municipiului, situat in municipiul Buzau, strada Aleea Sporturilor, adiacent imobilului cu nr. 35 A, prin atribuire directa, catre Societatea Comerciala „FRET COM” S.R.L. Buzau;

25. - privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publica a municipiului Buzau, in favoarea Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Buzau;

26.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a suprafetei locative cu alta destinatie decât cea de locuinta, situata in municipiul Buzau, cartier Micro 5, strada Alexandru Marghiloman, bloc 17, parter

27.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, situat in strada Lastunului nr. 101;

28.- proiectul de hotarare pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu din cadrul complexului sportiv "Gloria", situat in municipiul Buzau, b-dul Maresal Averescu, pentru programul ”Scoala dupa scoala”;

29.- proiectul de hotarare pentru aprobarea inchirierii suprafetei locative cu alta destinatie decât cea de locuinta, proprietate de stat, aflata in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau, situata in municipiul Buzau, strada Pacii nr. 19;

30.- proiectul de hotarare privind stabilirea chiriei si a coeficientilor care stau la baza recalcularii acesteia pentru unitatile locative din blocurile A.N.L., aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau;

31.- proiectul de hotarare pentru inchirierea spatiului situat pe b.dul Unirii, cartier micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Filiala Buzau;

32.- proiectul de hotarare privind declansarea procedurii de expropriere a unui teren pentru lucrarea “Refacere trotuar pe str. Viitorului lânga blocul nr. 110” din municipiul Buzau;

33.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vânzarii catre cetateana Banciu Larisa Mihaela a terenului proprietate privata a municipiului Buzauaferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Pamfil Seicaru nr. 1, cartier Orizont;

34.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul Cojocaru Neculai a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, cartier Orizont, Lot A 51;

35.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul Paunescu Gabriel Virgiliu a terenului proprietate privata a municipiului Buzauaferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 126, cartier Orizont;

36.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul Serbanica Victor Valentin a terenului proprietate privata a municipiului Buzauaferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I.Constantinescu nr. 132, cartier Orizont;

37.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetatenii Mihalache Razvan Claudiu si Serbanica Cristina a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzaustrada Nicu I. Constantinescu nr. 134, cartier Orizont;

38.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul Dobrescu Stefan a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 142, cartier Orizont;

39.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateana Cimpeanu Stela a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, cartier Orizont, Lot D 143;

40.- proiectul de hotarâre pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 144, cartier Orizont;

41.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 146, cartier Orizont;

42.- proiectul de hotarare pentru aprobarea planului urbanistic zonal privind “Realizarea unei cai de acces auto catre imobilele situate in strada Cuza Voda nr. 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 in vederea reconsiderarii si reabilitarii zonei” din municipiul Buzau, judetul Buzau;

43.- proiectul de hotarare privind aprobarea reducerii cu 50% a tarifului apei meteorice aplicabil pentru municipiul Buzau de catre Societatea Comerciala Compania de Apa S.A. Buzau si imputernicirea primarului municipiului Buzau sa indeplineasca toate formalitatile legale pentru realizarea acestei reduceri;

44. - prezentarea Raportului de expertiza tehnica privind Metodologia de tarifare si tarifele practicate pentru apa meteorica, efectuat de Societatea de proiectare pentru infrastructura urbana si rurala S.R.L. Iasi;

45. - alte probleme ale activitatii curente;

Art.2.- Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii.

A.M.