Esti fermier si ai declarat suprafetele pentru subventie la APIA? Esti bun de plata! Vezi aici care sunt terenurile eligibile si care nu
Last Updated on 26/06/2017 by Iulian Gavriluta

suprafataToate suflarea se inghesuie la subventia pe suprafata de la APIA, dar putin cunosc rigorile unei astfel de plati, iar si multi dintre fermieri si-au declarat suprafetele ca eligibile, iar in realitate nu-s! Pe toti ii anuntam ca, zilele acestea, APIA vine in control la cei care au declarat ca eligibile astfel de suprafete. “Plata in cadrul schemei unice de plata pe suprafata (SAPS) se acorda pentru hectarele eligibile.

„Hectar eligibil” inseamna suprafata agricola utilizata pentru o activitate agricola din cadrul unei exploatatii. Suprafetele de teren agricol sunt considerate ca fiind hectare eligibile numai daca sunt conforme cu definitia hectarului eligibil pe tot parcursul anului calendaristic, cu exceptia cazurilor de forta majora sau a unor circumstante exceptionale.

ATENTIE! Terenurile care nu au facut parte din circuitul agricol pentru intregul an de cerere nu sunt eligibile la plata. In cazul in care fermierul decide scoaterea din circuitul agricol a unei suprafete de teren, are obligatia de a notifica APIA privind modificarea cererii unice de plata, prin retragerea acestei suprafete.

Art. 10 din Ordinul subventiilor, OMADR 619/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede: Nu se acorda plati directe pentru suprafata care depaseste suprafata maxima eligibila blocului fizic.

Nu sunt incluse in hectarul eligibil:

a) suprafetele compacte sau insumate mai mari de 100 metri patrati care nu sunt folosite pentru activitati agricole, cum ar fi vegetatia forestiera, iazurile naturale permanente, cu exceptia drumurilor/aleilor de exploatare din interiorul suprafetei parcelei agricole, inclusiv din sere si solare, cu latimea mai mica de 2 m;

b) drumurile/aleile de exploatare din interiorul suprafetei parcelei agricole, inclusiv din sere si solare, a caror latime este mai mare de 2 m.

Suprafata de teren ocupata de orice tip de constructie, indiferent de marime, nu este eligibila la plata. Fac exceptie suprafetele de teren ocupate cu sere si solarii. Terenurile scoase din circuitul agricol nu sunt eligibile la platile pe suprafata.

Nu sunt eligibile la plata urmatoarele suprafete:

a) suprafetele agricole pe care se constata in urma controlului pe teren ca nu s-a desfasurat activitatea agricola;

b) suprafetele din rezervatiile stiintifice, zonele de protectie stricta din parcurile nationale, parcurile naturale sau din rezervatii ale biosferei si amenajarile peisagistice (de exemplu, Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, Parcul National Muntii Rodnei).

EXCEPTIE! Sunt eligibile la plata suprafetele agricole situate in zonele de protectie integrala si zonele de conservare durabila (zonele-tampon) din parcurile nationale si naturale pe care se pot desfasura activitati agricole, cu respectarea masurilor impuse in planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerintele pentru masurile de sprijin direct, iar in situatia in care acesta nu este elaborat/este in curs de elaborare, cu respectarea setului de masuri de conservare stabilite de catre administratorii ariilor naturale protejate respective.

IMPORTANT! Fermierii care declara aceste suprafete in cererea unica de plata, trebuie sa aiba in vedere faptul ca solicitarea platii pe aceste suprafete poate determina sanctiuni conform prevederilor art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control. Ca atare, daca utilizeaza si alte suprafete decat cele din rezervatiile stiintifice, zonele de protectie stricta din parcurile nationale, parcurile naturale sau din rezervatii ale biosferei si amenajarile peisagistice, fermierul poate sa declare toate suprafetele pe care le detine si le utilizeaza si sa solicite plata pentru suprafetele care nu sunt in zonele din rezervatii stiintifice sau in cele cu protectie stricta.

c) suprafetele amenajate ca terenuri permanente de sport;

d) suprafetele aferente aeroporturilor si culoarelor de siguranta, suprafetele aferente aerodromurilor si/sau heliporturilor;

e) suprafete aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, partii de ski) care sunt scoase din circuitul agricol;

f) suprafetele/terenurile firmelor imobiliare scoase din circuitul agricol; g) suprafete apartinand unitatilor militare;

h) suprafetele de teren ocupate de parcuri fotovoltaice;

i) suprafetele scoase din circuitul agricol pentru parcurile eoliene;

j) suprafetele de teren aferente lucrarilor de consolidare, de protectie si de aparare si terenul aferent elementelor infrastructurii autostrazilor si drumurilor nationale apartinand domeniului public al statului, conform Ordonantei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

k) suprafetele de teren care constituie zone de protectie ale suprafetelor ocupate de lucrari de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale si derivatii hidrotehnice la capacitatea maxima de transport a acestora, precum si de alte constructii hidrotehnice realizate pe ape, lucrari de aparare impotriva inundatiilor, constructii si instalatii hidrometrice, precum si instalatii de determinare automata a calitatii apelor, prevazute la art. 40 alin. (1) lit. d), e) si f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

l) suprafetele de teren care constituie zone de protectie adiacente infrastructurii de imbunatatiri funciare prevazute in Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 227/2006 privind amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente infrastructurii de imbunatatiri funciare;

m) suprafetele de parloaga declarate pe acelasi amplasament pentru mai mult de 1 an;

Fermierii care declara aceste suprafete in cererea unica de plata, trebuie sa aiba in vedere faptul ca solicitarea platii pe aceste suprafete poate determina sanctiuni conform prevederilor art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control.

n) suprafetele declarate in cererea unica de plata in afara limitelor blocului fizic. Exceptie sunt cazurile in care fermierul semnaleaza, la depunerea cererii, necesitatea actualizarii limitelor blocului fizic, iar APIA confirma observatia fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau in urma verificarilor in teren pentru acestscop.”, conform art. 10 alin.5) din OMADR 619/2015.

o) suprafetele cu amenajari piscicole, asa cum acestea sunt prevazute in art. 23. alin. (20) din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 734/2015. Suprafetele coronamentelor si ale taluzurilor digurilor de aparare impotriva inundatiilor si ale canalelor de irigatii si desecare, precum si taluzurile si zonele de protectie ale cailor de comunicatii nu sunt considerate suprafete agricole”.

Ecaterina Stroescu

Surse: Agroinfo,  APIA