PROIECT de SCHIMBARI MAJORE in Codul Muncii! Care va fi procedura de angajare
Last Updated on 19/06/2017 by Iulian Gavriluta

Contract de muncaUn proiect de lege aflat in dezbatere, va aduce schimbari majore in Codul Muncii. Acesta pune pe masa mai multe reglementari și sanctionari. Iata ce vor fi obligati sa faca angajatorii și cum vor fi sanctionati daca nu vor respecta noul cod.

 

Codul Muncii se va schimba radical in privinta reglementarii si sanctionarii muncii „la negru” si „la gri”, potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere publica. Angajatorii vor fi nevoiti sa incheie contract individual de munca salariatului cu o zi inainte de inceperea efectiva a lucrului de catre acesta, in caz contrar vor fi sanctionati pentru munca la negru. Contractul de munca incheiat in forma verbala va fi valabil si considerat incheiat pe perioada nedeterminata. Actul aditional la contract va fi incheiat inainte de producerea efectelor juridice ale modificarii pe care le aduce si nu in 20 de zile lucratoare dupa producerea modificarii, cum se intâmpla acum.

Modificari

1) – Definirea clara a muncii la negru si a muncii la gri.

  • primirea la munca a unei persoane, fara incheierea contractului individual de munca in ziua anterioara inceperii lucrului.
  • neinregistrarea contractului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel târziu in ziua anterioara inceperii lucrului.
  • primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat.
  • primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.

Conform proiectului de lege, angajatorii vor fi obligati sa incheie contract individual de munca salariatului cu o zi inainte de inceperea efectiva a lucrului de catre acesta, in caz contrar pot fi sanctionati pentru munca nedeclarata.

2) – Contractul de munca incheiat in forma verbala va fi valabil, echivalent cu cel incheiat in scris si considerat incheiat pe perioada nedeterminata.

Angajatorii vor putea fi sanctionati de Inspectia Muncii daca au angajati fara forme legale carora le-au promis ca le incheie contracte de munca, dar nu au facut-o. Concret, ce schimbari sunt aduse Codului Muncii: contractul individual de munca se incheie in baza consimtamântului partilor, in forma scrisa, in limba româna, anterior inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. In situatia in care contractul individual de munca nu a fost incheiat in forma scrisa, se prezuma ca a fost incheiat pe durata nedeterminata, iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba. Spre comparatie, in prezent, Codul Muncii stipuleaza ca „forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului de munca”.

Guvernul spune ca e necesara abrogarea prevederii potrivit careia “forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului”, având in vedere ca dovada existentei raportului de munca se poate face prin orice alt mijloc de proba. In litigiile de munca care vizeaza probarea faptului ca un om a lucrat pentru o firma care nu i-a incheiat in forma scrisa contract individual de munca, instanta de fond a luat in considerare orice proba administrata de catre persoana, in conditiile legii, pentru a dovedi faptul ca a prestat activitate pentru si sub autoritatea angajatorului, in conditiile specifice unui raport juridic de munca, se arata in expunerea de motive a proiectului de act normativ.

3) – Actul aditional la contractul individual de munca va fi incheiat inainte de producerea efectelor juridice ale modificarii, nu in 20 de zile lucratoare dupa producerea modificarii, cum prevede acum Codul Muncii, efectele producându-se pentru viitor si nu retroactiv, cum este stipulat in prezent.

4) – Guvernul vrea sa le acorde angajatorilor sanctionati pentru munca nedeclarata posibilitatea de a achita jumatate din minimul amenzii aplicate pentru munca nedeclarata, daca o platesc in 48 de ore de la comunicare.

In acest sens, Guvernul propune completarea articolului 260 din Codul Muncii cu un nou alineat: „Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1) lit. e-e 3, inspectorul de munca facând mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal”.

5) – Amenzi pentru angajatorii care nu respecta noile reguli aduse de Codul Muncii, enumerate mai sus.

  • primirea la munca a pâna la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca in ziua anterioara inceperii activitatii de catre acestia se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 de lei la 20.000 de lei pentru fiecare persoana identificata de Inspectia Muncii in aceasta situatie.
  • primirea la munca a unei persoane fara inregistrarea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel târziu in ziua anterioara inceperii activitatii angajatului se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana in aceasta situatie.
  • primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana in aceasta situatie.
  • primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata in aceasta situatie, in urma controalelor Inspectiei Muncii.

6) – Obligatii si reguli clare pentru angajatori privind evidenta timpului lucrat efectiv de angajati. Articolul 119 din Codul Muncii se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfârsit a programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de câte ori se solicita acest lucru”. In prezent, articolul 119 din Codul Muncii spune ca „Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de câte ori este solicitat”.

Sursa: bugetul.ro

A.M.