ESTE OFICIAL! De maine intra in vigoare NOI MODIFICARI IN CODUL FISCAL. Vezi aici principalele 3 modificari
Last Updated on 16/06/2017 by Iulian Gavriluta

NOUL COD FISCALIn monitorul oficial de miercuri (14.06.2017) a fost publicata Legea nr. 136/2017 ce modifica Codul fiscal. Documentul intra in vigoare in data de 17 iunie 2017, cu exceptia prevederilor referitoare la impozitul pe venitul din salarii obtinut de cercetatori ce se va aplica incepand cu salariile lunii Iulie 2017.

 

In esenta sunt reformulate sau modificate reglementari din Codul fiscal pentru urmatoarele categorii de situatii fiscale:

a) Scutirea la plata impozitului pe venitul din salarii pentru acei salariati ce efectueaza activitati de cercetare - dezvoltare,

b)  Marcarea un banderole sau  marcaje a unor produse accizabile, si

c) Restituirea unor accize pentru operatori economici ce efectueaza exporturi.

Legea nr. 136/2017 intra in vigoare in data de 17 iunie 2017, cu exceptia prevederilor referitoare la impozitul pe venitul din salarii obtinut de cercetatori ce se va aplica incepand cu salariile lunii Iulie 2017.

In esenta sunt reformulate sau modificate reglementari din Codul fiscal pentru urmatoarele categorii de situatii fiscale:

A. Scutirea la plata impozitului pe venitul din salarii pentru acei salariati ce efectueaza activitati de cercetare – dezvoltare.

  • Marcarea un banderole sau  marcaje a unor produse accizabile,
  • Restituirea unor accize pentru operatori economici ce efectueaza exporturi.
  • Scutirea la impozitul pe venitul din salarii – cercetatori.

Sunt in sfera scutirii de impozit acele activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, definite conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintificasi dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului cercetarii si inovarii.

Un salariat ce efectueaza activitati de cercetare dezvoltare poate primii scutirea de impozit pe venitul din salarii daca sunt indeplinite cumulativ un numar de trei conditii:

1) scutirea se acorda pentru toate persoanele ce sunt incluse in echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare, cu indicatori definiti.

2) scutirea se acorda in limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare si inovare, evidentiate distinct in bugetul proiectului;

3)statul de plata aferent veniturilor din salarii si asimilate salariilor, obtinute de fiecare angajat din activitatiledesfasurate in proiectul de cercetare-dezvoltare si inovare, se intocmeste separat pentru fiecare proiect.

B) Marcarea unor produse accizabile. Antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau importatorul autorizat are obligatia sa asigure ca banderolele sa fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel incat deschiderea ambalajului sa deterioreze banderola, iar timbrele sa fie aplicate la loc vizibil,pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel incat timbrul sa nu poata fi indepartat de pe ambalaj fara a fi deteriorat.

 Restituiri de accize. Pentru produsele prevazute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal (tutun incalzit ce elibereaza aerosol), fabricate in antrepozite fiscale de productie din Romania, accizele nearmonizate aferente, virate la bugetul de stat, pot fi restituite la solicitarea antrepozitarilor autorizati care livreaza aceste produse in alte state membre ori le exporta. Cuantumul sumei restituite, nu poate depași suma efectiv platita la bugetul de stat. Procedura de restituire se va adopta prin normele metodologice de aplicare.stat. Procedura de restituire se va adopta prin normele metodologice de aplicare.

A.D.