LIVE – UPDATE – BOICOT TOTAL, NEPREZENTARE MASIVA. Bilantul CAB nu a fost votat.O noua sedinta AGA la Compania de Apa Buzau, dupa esecul usturator de ieri dupa-amiaza, suferit de Donald Tom si ai lui (FOTO/VIDEO)
Last Updated on 13/06/2017 by Iulian Gavriluta

AGA CAB BZLa aceasta ora se afla in desfasurare o noua sedinta a Adunarii Generale a Actionarilor de la Compania de Apa Buzau, dupa ce ieri dupa-amiaza s-au suspendat doua incercari de acest fel, datorita lipsei actelor sau a falsului grosolan in actele actionarului majoritar - Primaria Buzau.

 

Consiliul de administratie al Companiei de Apa SA Buzau, prin Presedintele Consiliului de Administratie, cu sediul in Buzau, str Unirii, bl 8 FGH, inmatriculata sub nr. ] 10/1610/2007, CUl RO 22987337, in baza art. 113 si urm. din Legea nr. 31/1990 si a dispozitiilor Actului constitutiv al societatii, a convoacat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 12.06.2017 ora 18.00, la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii. Cum regulamentul spune ca: in cazul in care adunarea nu poate delibera ori lua hotarari datorita neintrunirii cvorumului statutar, cea de a doua sedinta a adunarii se va tine la data de 13.06.2017, la o ora stabilita, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, s-a intrunit din nou in sedinta ordinara AGA a Companiei de Apa Buzau. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea modificarii si completarii art.3.4. din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

a) Aprobarea inchiderii punctului de lucru: Punct de Lucru Sarulesti situat in sat Sarulesti, com. Sarulesti - incinta primariei.

b) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodarie de Apa Valea Salciei situat in sat Valea Salciei, com Valea Salciei jud Buzau.

2. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic si Executati Silite sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

De asemenea, se mai pun in discutie: 

1. Aprobarea bilantului contabil si a situatiilor financiare pe anul 2016 formate din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare anuale.

2. Aprobarea alocarii profitului net realizat in anul 2016 la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozitiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau si ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat de catre ADI “Buzau 2008” si Compania de Apa S.A. Buzau”

3. Aprobarea raportului de activitate privind execitiul financiar pe anul 2016

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.

5. Prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2016, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL

6. Prezentarea raportului intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorului in anul 2016

7. imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic si Executati Silite sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului. Incepand cu data publicarii convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele si materialele informative, referitoare la problemele incluse in ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii intre orele 9-12, in zilele lucratoare, ori se pot obtine de actionari, de la sediul social al societatii. De asemenea, aceste documente si materiale sunt disponibile incepand cu aceeasi data si pe website-ul societatii www.cabuzauro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”. In conformitate cu prevederile Legii nr.3l/ 1990 privind societatile si OUG 109/2011, modificata, actionarii pot vota in AGOA prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice. Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu reSpectarea prevederilor art 14 alin 11 din OG 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, prin. procura Speciala si hotarare de consiliu local/judetean. Membrii Consiliului de Administratie, directorii si functionarii Societatii nu ii pot reprezenta pe actionari.

I.G.

UPDATE - Neprezentare la ora de incepere a sedintei nici a reprezentantilor de la comune si orase dar nici din partea Primariei Buzau sau a reprezentantului ADI "Buzau 2008". Astfel ca, bilantul pe anul 2016 al CAB nu a fost votat. De asemenea au de suferit locuitorii din localitatea Valea Salciei unde nu se pot accesa fonduri pentru dezvoltarea retelei de apa potabila.

Adunare CAB 1

 

Adunare CAB