“IMPACT RIMNICELU”, un proiect de combatere a saraciei implementat in localitatea Rimnicelu – Buzau. Aprobarea proiectului se va face astazi in SEDINTA EXTRAORDINARA a consilierilor judeteni

Sedinta CJ BuzauSe convoaca Consiliul judetean Buzau in sedinta extraordinara, VINERI, 09 IUNIE 2017 , ora 12°°. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului Judetean Buzau, B-dul N. Balcescu nr. 48, cu urmatoarea ordine de zi

PROIECTE DE HOTARARE privind:

1. Aprobarea proiectului „IMPACT RIMNICELU - Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Rimnicelu, Judetul Buzau” in cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1.;

2. Aprobarea proiectului „Restaurarea, conservarea si modernizarea imobilului situat in municipiul Buzau, B-dul Nicolae Balcescu, nr. 40 in vederea infiintarii Centrului Muzeal I.C.Bratianu” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, „Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului Cultural” - forma actualizata.

Secretarul Judetului Buzau va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei dispozitii.

E.S.