FOARTE IMPORTANT pentru agentii economici buzoieni! Agentia de Protectie a Mediului Buzau aduce la cunostinta ultimele modificari privind regimul deseurilor
Last Updated on 30/05/2017 by Iulian Gavriluta

APM BuzauRecent a intrat in vigoare ordinul ministrului mediului ce aproba o Procedura de inregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizarii de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011privind regimul deseurilor. 

 

Ordinul nr. 739/2017 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 377/2017 si este in vigoare din data de 19 mai. Prin acest ordin, operatorii economici care desfasoara activitati care nu se supun autorizarii de mediu conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor sunt obligați sa solicite, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordinului ministrului, inregistrarea in Registrul national al operatorilor economici, gestionat de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. Obligatia de a solicita  inregistrarea in acest registru  revine urmatoarelor categorii de operatori economici din domeniul deseurilor:

  • comerciantii care nu intra fizic in posesia deseurilor;
  • brokerii;
  • transportatorii rutieri de deseuri nepericuloase;
  • operatorii economici care fac obiectul derogarilor de la cerintele de autorizare.

Operatorii economici care desfasoara activitati de comert cu ridicata al deseurilor si resturilor fara a intra fizic in posesia acestora si care detin autorizatie de mediu la data intrarii in vigoare a ordinului sunt obligati ca, in termen de 30 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a acestui ordin, sa notifice autoritatile competente pentru protecia mediului si sa solicite inregistrarea in Registrul national al operatorilor economici. Operatorii economici care, pe lânga activitațile enumerate anterior, desfasoara si alte activitati, NU se inscriu in Registru, acestea fiind supuse procedurii de autorizare conform prevederilor Ordinului ministrului mediului nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Operatorii economici care solicita la ANPM inregistrarea in Registrul operatorilor economici trebuie sa prezinte urmatoarele documente/informatii:

  • cererea de inregistrare/reinnoire a inregistrarii in Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizarii de mediu;
  • certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, in copie conforma cu originalul, sau documentele echivalente emise de alte state, traduse in limba româna de un traducator autorizat;
  • declaratia pe propria raspundere;
  • dovada achitarii tarifului .

Pentru analiza documentatiei in vederea inregistrarii/reinnoirii inregistrarii in Registrul național al operatorilor economici, aceștia vor achita tariful in cuantum de 500 lei, pentru fiecare tip de activitate pentru care se solicita inregistrarea, in contul indicat de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. Numarul de inregistrare in Registrul national al operatorilor economici este valabil 5 ani de la atribuire. Pentru orice modificare survenita in activitatea operatorului economic, precum si in datele transmise prin documentatia de inregistrare, va fi notificata Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in termen de 30 de zile lucratoare de la aparitia modificarii. Operatorii economici care nu mai desfasoara activitatea/activitatile pentru care au fost inregistrati sunt obligati sa solicite radierea din Registru, in termen de 30 de zile lucratoare de la incetarea activitatii.

E.S.