UPDATE AUDIO – INCREDIBIL!!! FRAUDARE DE VOT IN CLM. CONSILIERII ANUNTA CA MERG LA DNA. SEDINTA ORDINARA a CLM Buzau astazi, 26 mai

CLM BuzauSe convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru vineri, 26 mai 2017, ora 10,00, sedinta care are loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

 

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare privind conferirea titlurilor de “CETATEAN DE ONOARE” si “OMUL ANULUI 2016” unor personalitati cu merite deosebite;

2.- proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau, si preluarea Complexului de Servicii pentru Persoane Varstnice “Alexandru Marghiloman”, a Centrului de Urgenta de Zi si de Noapte pentru Persoane Adulte fara Adapost, a Cantinei de Ajutor Social, si a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare si Educatie Speciala in structura Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau;

3.- proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzau;

4.- proiectul de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedura pentru ocuparea si eliberarea din functia de administrator public, precum si atributiile specifice functiei de administrator public;

5.- proiectul de hotarare pentru acordarea unui mandat special doamnei Cristea Georgeta prin care sa reprezinte municipiul Buzau in cadrul sedintelor Adunarii Generale Ordinare si,respectiv, Adunarii Generale Extraordinare ale ActionarilorS.C. „Compania de Apa” S.A. Buzau, convocate in zilele de 12.06.2017 si, respectiv,13.06.2017;

6.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale Urbis-Serv S.R.L. Buzau;

7.- proiectul de hotarare privind scoaterea din functiune, transmiterea fara plata, valorificarea sau casarea unor mijloace fixe proprietate privata a municipiului Buzau, aduse ca aport in natura la capitalul social al Societatii Comerciale Urbis-Serv S.R.L. Buzau;

8.- proiectul de hotarare pentru aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzau;

9.- proiectul de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Buzau cu Asociatia Culturall in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului de interes public local „Festivalul international de film Buzau – Buzz CEE – editia a II-a, 4 - 9 iulie 2017”;

10.- proiectul de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Buzau cu Asociatia pentru tineret Buzau 2010 in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului de interes public local Festivalul international de muzica usoara pentru copii si tineret „MIHAELA RUNCEANU – PENTRU VOI MUGURI NOI”, editia a VI-a, 23 - 25 iunie 2017;

11.- proiectul de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Buzau cu Asociatia "Ivan Patzaichin – Mila 23" in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului de interes public local „Descopera Rowania/ Romania naturala vazuta din barca"– editia a I-a, 8 - 9 iulie 2017”;

12.- proiectul de hotarare pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finantarea nerambursabila din bugetul local al municipiului Buzau a propunerilor de actiuni, proiecte si programe culturale de interes local;

13.- proiectul de hotarare pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finantarea nerambursabila din bugetul municipiului Buzau a propunerilor de proiecte editoriale (activitati de creatie, productie editoriala, tipografica, de difuzare si promovare a culturii scrise) si a ghidului deconturilor de cheltuieli efectuate;

14.- proiectul de hotarare privind constituirea comisiilor de selectie si de solutionare a contestatiilor pentru finantarea nerambursabila din bugetul municipiului Buzau a propunerilor de actiuni, proiecte si programe culturale de interes local si de editare carti, reviste si alte publicatii;

15.- proiectul de hotarare privind repartizarea unor locuinte pentru tineret, construite in regim de inchiriere prin Agentia Nationala de Locuinte in municipiul Buzau si ramase vacante pe perioada exploatarii acestora;

16.- proiectul de hotarare pentru aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice „Reabilitare integrala (rezistenta, arhitectura, instalatii) interior si exterior Corp 3, C5, C6, C7” din cadrul Colegiului National Mihai Eminescu, municipiul Buzau”;

17.- proiectul de hotarare pentru inchirierea spatiului situat pe b.dul Unirii, cartier micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Filiala Buzau;

18.- proiectul de hotarare privind modificarea pretului local de facturare a energiei termice livrate populatiei din municipiul Buzau prin sisteme centralizate, in scopul incalzirii locuintelor si al prepararii apei calde de consum;

19.- proiectul de hotarare privind majorarea tarifului de calatorie la transportul de calatori pe baza de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale Asociatiei Transportatorilor Traseului nr. 4 Buzau;

20.- proiectul de hotarare pentru modificarea punctului nr. 1 din anexa nr. 1, modificarea anexei nr. 2 si a anexei nr. 3 la Hotararea nr. 271/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzau, privind trecerea locuintelor pentru tineri, din proprietatea publica a municipiului Buzau in proprietatea publica a statului si reglementarea juridica a terenurilor aferente;

21.- proiectul de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de asociere nr. 6.558 din 25 noiembrie 2011 perfectat intre Municipiul Buzau si Clubul Sportiv „Tenis Club” Buzau;

22.- proiectul de hotarare privind darea in administrare a imobilului situat pe strada Transilvaniei, nr. 5 catre Politia Locala a municipiului Buzau, pentru sediu;

23.- proiectul de hotarare pentru darea unui teren in folosinta gratuita bisericii parohiale Sfantul Spiridon din municipiul Buzau, b-dul N. Balcescupentru curtea bisericii si activitati de binefacere;

24.- proiectul de hotarare pentru acordarea dreptului de folosinta cu titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzau a unui spatiu situat in incinta complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzau, b-dul maresal Al. Averescu, pentru sectia de Șah;

25.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenurilor aferente unor strazi;

26.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenurilor aferente unor locuri de joaca;

27.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenurilor aferente unor platforme ecologice ingropate, pentru colectarea deseurilor menajere;

28.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a terenului indiviz, aferent sediului Telekom Romania Communications S.A. situat in municipiul Buzau, bulevardul Nicolae Balcescu, bloc PTTR, parter;

29.- proiectul de hotarare pentru aprobarea trecerii unui teren din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului Buzau, in suprafata de 7.064,00 m.p., situat pe soseaua de centura, Tarlaua 61;

30.- proiectul de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului cu numar cadastral 17923 situat in municipiul Buzau, B-dul Maresal Averescu nr. 5A;

31.- proiectul de hotarare pentru aprobarea concesionarii terenului proprietate privata a municipiului, situat in municipiul Buzau, strada Aleea Sporturilor, adiacent imobilului cu nr. 35 A, prin atribuire directa, catre Societatea Comerciala „FRET COM” S.R.L. Buzau;

32.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateana Pandelescu Carmen Laura a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 164, cartier Orizont;

33.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateana Badea Gabriela Cristina Elena a terenului proprietate privata a municipiului Buzauaferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Pamfil Seicaru nr. 25, cartier Orizont;

34.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul Stana Cristel a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 140, cartier Orizont;

35.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul Moiseanu Cristinel Felicia terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 160, cartier Orizont;

36.- pentru aprobarea vanzarii catre cetateana Corciu Mariana a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situate in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 168, cartier Orizont;

37.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateana Lupan Raluca a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent extinderii si accesului la cabinetul avocatura, situat in municipiul Buzau, strada Ostrovului, bloc A1, limitrof apartamentului 4;

38.- proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru perioada iunie - august 2017;

39.- alte probleme ale activitatii curente;

Art.2.- Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii.

A.D.

REVENIM CU INREGISTRAREA SEDINTEI CLM!

UPDATEproiectul de hotarare pentru acordarea unui mandat special doamnei Cristea Georgeta prin care sa reprezinte municipiul Buzau in cadrul sedintelor Adunarii Generale Ordinare si,respectiv, Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor S.C. „Compania de Apa” S.A. Buzau, convocate in zilele de 12.06.2017 si, respectiv,13.06.2017 a obtinut la vot cu 8 voturi 2pentru", 7 voturi "impotriva" si 4 abtineri, de mentionat ca au fost si consilieri absenti. Consilierul local Daniel Lambru a anuntat ca in urma votului NU A TRECUT proiectul. Primarul Toma s-a ridicat foarte nervos in picioare si a dat un telefon. Cele patru voturi ale consilierilor care s-au abtinut au fost considerate anulate. Consilierii locali (chiar ci cei ai PSD) sunt siderati si anunta ca merg la DNA. Din 23 de voturi au fost 8 "pentru", 7 "impotriva", 4 absenti si 4 abtineri (acestea se pare ca au fost "masluite" dintr-un telefon pe primarul Toma). Pe holurile primariei a fost vazut in timpul disputelor si un parlamentar buzoian apropiat al primarului.

https://www.youtube.com/watch?v=5wv8ELbSeOU&feature=youtu.be