UPDATE – Directorul Companiei de Apa Buzau, Ionel Tescaru, adreseaza SCRISOARE DESCHISA Primarului Constantin Toma si consilierilor locali

Compania de Apa"Domnule primar al Municipiului Buzau

Stimata doamna consilier local, stimati domni consilieri locali,

Stimata doamna secretar al Municipiului Buzau,

Scopul general pe care il urmarim, prin intermediul acestei scrisori deschise este de a incheia disputa publica si juridica ce s-a creat in jurul Companiei de Apa. Consideram ca este in beneficiul tuturor - consumatori, autoritati locale, operator - sa reconstruim relatia dintre Compania de Apa si actionarul majoritar, bazandu-ne pe patru principii: respectarea legalitatii, buna-credinta reciproca, transparenta decizionala si vointa de a oferi conditii civilizate pentru cetatenii pe care ii deservim cu totii.

Proiectul de hotarare nr. 187/18.05.2017, "pentru acordarea unui mandat special doamnei Georgeta Cristea ...", supus atentiei si votului in sedinta de Consiliu din 26.05.2017 contine prevederi contrare dispozitiilor instantelor de judecata, care au constatat deja nelegalitatea unor hotarari adoptate de Consiliul Local, la initiativa primarului Municipiului Buzau. Astfel, propunerile de modificare a Actului Constitutiv, pentru care se cere votul pe 26.05.2017 sunt identice cu continutul HCL 165/2016, hotarare care a fost ANULATA de Tribunalul Dambovita pe data de 04.05.2017. Mai grav, aceasta hotarare, declarata nelegala de instanta, este invocata de primarul Toma ca argument legal in preambulul proiectului de hotarare mentionat! In plus, tot in preambulul proiectului de hotarare este invocata HCLM 166/2016, hotarare care a fost, de asemenea, ANULATA de instanta de judecata, pe data de 24.05.2017. Este vorba despre erori evidente, pe care alegem să nu le punem pe seama relei-credințe, ci a unei scăpări de moment. Consecintele adoptarii unei asemenea hotarari sunt, insa, foarte grave, atat pentru deliberativul local, care poarta intreaga raspundere legala pentru actele sale, cat si pentru operatorul regional - Compania de Apa S.A. Buzau.

In al doilea rand, initiatorul proiectului de hotarare continua sa repete eroarea de a propune spre adoptare Consiliului Local masuri care incalca hotararile luate de autoritatea tutelara, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI Buzau 2008. Acest aspect este in mod clar prevazut de Legea 51/2006 (art. 28, alin. 21) si de HG 855/2008 (punctul 4 al art. 17, din Anexa 4). In conformitate cu prerogativele sale legale, ADI Buzau 2008 a avizat negativ, in data de 23.03.2017, modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apa si a respins schimbarea administratorilor acesteia. Ideea de a ocoli sau de a incalca avizul ADI Buzau 2008, pusa in practica in repetate randuri de primarul Municipiului, a fost, de altfel, sanctionata de toate institutiile statului si de forurile europene cu atributii pe aceasta linie: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ANRSC, Institutia Prefectului - Judetul Buzau si, nu in ultimul rand, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare. Pentru a pune la dispozitia buzoienilor toate datele necesare, am facut publice, pe site-ul Companiei de Apa, toate documentele emise de autoritati, in care ideea centrala este  apelul la primarul Municipiului Buzau de a respecta legea si mecanismul institutional referitor la programele de investitii cu finantare europeana.

In preambulul proiectului de hotarare este mentionata, in plus, si HCL 108/2016, aflata pe rolul instantelor de judecata in vederea anularii. Va reamintim ca Institutia Prefectului - Judetul Buzau a solicitat Consiliului Local sa revoce aceasta Hotarare, precizand, in adresa din 18.07.2016, ca "nu este atributul niciuneia dintre UAT-urile membre ale ADI Buzau 2008 sa modifice unilateral statutul ori actul constitutiv al asociatiei, dupa cum nu se poate substitui in mod direct unei prerogative a ADI. Avand in vedere cele prezentate mai sus [...] solicitam Consiliului Local al Municipiului Buzau sa reanalizeze HCLM 108/01.07.2016, in vederea revocarii acesteia, in prima sedinta a autoritatii deliberative, pentru a evita consecintele grave si directe pe care le declanseaza incalcarea angajamentelor ce au stat la baza acordarii finantarii nerambursabile prin POS MEDIU 2007 - 2013, precum si finantarea ce urmeaza a fi acordata prin POIM 2014 - 2020".

In al treilea rand, in Expunerea de Motive aferenta proiectului de hotarare, sunt invocate cateva argumente fara fundament in realitate pentru mandatul de a vota impotriva aprobarii situatiilor financiare ale Companiei de Apa si descarcarii de gestiune a conducerii acesteia. Astfel, in Expunerea de Motive se arata ca nu se pot aproba situatiile financiare si descarcarea de gestiune in lipsa efectuarii unui audit juridic si economico-financiar asupra Societatii. Acest lucru este neadevarat, pentru ca pe site-ul Companiei se regaseste Raportul auditorului statutar independent, efectuat in conditii legale. Mai mult, HCL 109/2016, prin care s-a aprobat efectuarea unui audit juridic si economico-financiar, a fost si ea declarata ca nelegala de instanta de judecata. Tribunalul Dambovita a anulat HCL 109/2016 inca din data de 04.05.2017. De asemenea, initiatorul proiectului de hotarare solicita votul negativ in ceea ce priveste aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pe anul 2016 din motivul ca nu ar cunoaste modalitatea achizitionarii de Compania de Apa S.A. Buzau a imobilului din str. Spiru Haret, nr. 6. Aceasta achizitie a fost efectuata din anul 2015 (an pentru care deja a fost acordata administratorilor descarcarea de gestiune) si a facut deja obiectul mai multor verificari ale institutiilor abilitate, inclusiv ANAF, verificari care au constatat legalitatea demersului, din toate punctele de vedere. Oricum, acest subiect nu are legatura cu executia bugetara  si cu situatiile financiare aferente anului 2016. Pentru ca domnul primar face apel, in Expunerea de Motive, la respectarea hotararilor precedente ale Consiliului Local, va reamintim ca hotararile care statueaza modul de functionare a operatorului regional - Compania de Apa S.A. Buzau - si contin prevederi referitoare la angajamentele asumate fata de organismele finantatoare sunt HCL 277/2007, HCL 276/2007 si HCL 73/2011, prin care Consiliul Local s-a angajat sa respecte cadrul institutional legal. Ne dorim in primul rand respectarea legalitatii, de aceea nu vom putea pune in practica hotarari anulate de instantele judecatoresti, asa cum sunt HCLM 109/2016 si 165/2016.

Cele de mai sus ne conduc la ideea ca la baza elaborarii proiectului de hotarare nr. 187/18.05.2017 ar sta alte interese, mai putin transparente. Nu am dori ca intreg deliberativul local sa fie atras in adoptarea unor acte administrative cu mari probleme de legalitate si cu consecinte grave asupra comunitatii.

Domnule primar, stimati consilieri locali,

Conducerea Companiei de Apa S.A. Buzau are toata deschiderea fata de dumneavoastra, ca alesi locali, si fata de oricare dintre cetatenii municipiului si judetului Buzau. Orice actiune a operatorului regional este perfectibila, orice decizie importanta pentru comunitate este firesc sa poarte amprenta consultarii intre partile implicate (ADI Buzau 2008, autoritati locale, operator). Suntem deschisi dialogului cu autoritatile locale si consideram ca orice diferend poate fi solutionat prin consultare. Insa nu putem sa acceptam denaturarea in totalitate a activitatii unei companii care a avut, pana acum, rezultate foarte bune, asa cum rezulta din toate evaluarile facute de institutiile abilitate. Nu ne dorim intretinerea unui conflict de natura juridica sau de orice fel de natura cu dumneavoastra si cu Consiliul Local, pentru ca o relatie ce ar trebui sa fie de normalitate si de buna credinta intre autoritati si operator este una dintre conditiile functionarii in bune conditii a serviciilor de utilitate publica pe care le furnizam.  O asemenea relatie institutionala este absolut necesara pentru continuarea, cu rezultate bune, a implementarii investitiilor din fonduri europene de aproximativ 200 de milioane de euro in sistemul de alimentare cu apa/apa uzata din judetul Buzau. In acest sens, atat pentru investitiile de 100 de milioane de euro implementate cu succes pana acum, cat si pentru efortul investitional aferent POIM 2014 - 2020, scopul nostru principal a fost si este ca, intr-un timp foarte scurt sa modernizam si sa extindem sistemul alimentare cu apa/apa uzata in municipiul Buzau si in restul judetului.

Intelegem ca aveti puterea de a emite hotarari cu impact asupra operatorului regional, dar trebuie sa avem intelepciunea de a nu distruge, din orgoliu sau din alte interese, o importanta societate comerciala si investitiile de anvergura pe care aceasta le implementeaza. Atentionam ca toate deciziile sau actele nelegale referitoare la activitatea operatorului regional se transmit automat catre factorii ce finanteaza municipiul si judetul. Nu ne-am dori ca aceste organisme sa traga concluzia ca ne-am razgandit in ceea ce priveste respectarea angajamentelor ferme pe care ni le-am asumat. Compania de Apa si-a  respectat angajamentele, multe dintre acestea, in special cele referitoare la cadrul institutional si la mecanismul de tarifare, fiind asumate de autoritatile locale si duse la indeplinire de Compania de Apa, in calitate de executant. Mizam pe capacitatea dumneavoastra de a discerne intre conflictul permanent, generat de interese interpretabile, si colaborarea fireasca, constructiva, care are ca scop final imbunatatirea conditiilor de viata oferite tuturor membrilor comunitatii."

Va multumesc pentru atentie!

DIRECTOR GENERAL AL COMPANIEI DE APA S.A. BUZAU

Ionel Tescaru