Inspectoratul Scolar Buzau ANGAJEAZA! Vezi aici ce concurs de angajare se organizeaza si care sunt criteriile
Last Updated on 23/05/2017 by Iulian Gavriluta

ISJ Buzau 2017Inspectoratul Scolar Judetean Buzau organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacanta, de Consilier gradul I A (S) la compartimentul Depozit de manuale scolare (1 norma).

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

(1) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

t) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs:

 • Studii universitare de licenta, absolvite cu diploma sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic;
 • Vechime in munca in domeniul economic: minim 5 ani;
 • Cunostinte PC - (microsoft OFFICE, utilizare programe cu certificate de securitate SSL)
 • Disponibilitate de lucru la program prelungit

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • Depunerea dosarelor in perioada 25.05.2017 - 12.06.2017 pana la ora 16.00 (secretariatul ISJ Buzau).
 • Selectia dosarelor: 14.06.2017
 • Afisarea rezultatelor selectarii dosarelor : 14.06.2017 ora 16:00
 • Depunere contestatii rezultate in urma selectarii dosarelor : 15.06.2017 intre orele 10:00 -12:00
 • Afisarea rezultatelor la contestatii : 15.06.2017 ora 16:00
 • Proba scrisa : 10.07.2017 ora 10.00
 • Afisarea rezultatelor la proba scrisa : 10.07.2017 ora 16.30
 • Depunere contestatii proba scrisa : 11.07.2017 intre orele 09.00 - 11.00
 • Afisarea rezultatelor dupa contestatii : 11.07.2017 ora 16.00
 • Proba practica: 12.07.2017 orele 10.00
 • Afisare rezultate la Proba practica: 12.07.2017 orele 16.00
 • Depunere contestatii proba practica : 13.07.2017 intre orele 9.00 - 1 1.00
 • Afisarea rezultatelor dupa contestatii: 13.07.2017 orele 16.00
 • Interviu : 14.07.2017 ora 09.00
 • Afisare rezultate Interviu : 14.07.2017 ora 14.00
 • Rezultatul final al concursului : 17.07.2017 ora 14.00

A.D.