Buzoieni, sunt ultimele zile pentru redirectionarea a 2% din impozit. Vezi aici cum poti depune formularul
Last Updated on 23/05/2017 by Iulian Gavriluta

Redirectionare impozitCodul fiscal le permite contribuabililor sa redirectioneze 2% din impozitul pe venit pe care il datoreaza statului catre organizatii neguvernamentale pentru sustinerea activitatii acestora, precum si pentru acordarea de burse private. Exista doua categorii de contribuabilii care pot face acest lucru, prin completarea si transmiterea catre ANAF a unor declaratii fiscale.

 

Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii (OPANAF 3695/2016).  Se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor si/sau venituri din pensii in cazul in care au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, si solicita restituirea acestora, sau in cazul in care opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult. Cererea se poate depune direct, pana la data de 25 mai a.c. la registratura organului fiscal, prin posta, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

Important! Ambele formulare se completeaza in doua exemplare. Copia se pastreaza de catre contribuabilul sau de catre imputernicitul acestuia, iar originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania. Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

A.D.