Fermieri, se pregateste un nou ajutor financiar pentru crescatorii de animale
Last Updated on 22/05/2017 by Iulian Gavriluta

Crescatori animaleMinisterul Agriculturii pregateste un nou sprijin financiar pentru crescatorii de animale. De aceasta data cei vizati sunt oierii, care vor primi, potrivit MADR, 1leu pe kilogramul de lana comercializata.

 

Noul proiect de lege, publicat pe site-ul MADR, se numeste „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine si caprine pentru comercializarea lanii” Schema de ajutor de minimis reglementata de prezenta hotarare nu se aplica urmatoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a caror valoare este fixata pe baza pretului sau a cantitatii de produse cumparate sau introduse pe piata.

b) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate.

Schema de ajutor de minimis se acorda crescatorilor de animale care isi desfasoara activitatea in domeniul cresterii ovinelor si caprinelor.

Prevederile prezentei scheme se aplica:

a) producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator emis in baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, valabil pana la data platii ajutorului de minimis;

b)producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)producatorilor agricoli persoane juridice

Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lanii, beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (2) care solicita ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotarari, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sa detina o exploatatie inregistrata in Registrul National al Exploatatiilor, astfel cum e prevazut in Norma sanitara veterinara pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sa faca dovada comercializarii cantitatii de lana pentru care cere acordarea sprijinului catre o entitate autorizata sanitar-veterinar in acest scop;

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente. In cazul nerespectarii prevederilor, beneficiarii schemei de minimis sunt obligati la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data incasarii acestuia. Sumele reprezentand ajutoare de minimis se platesc beneficiarilor, intr-o singura transa anuala aferenta anului de cerere. Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazute de prezenta hotarare sunt de 36.000 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2018 la capitolul 83.01 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, articolul 40.15 “Sprijinirea producatorilor agricoli”. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, beneficiarii depun o cerere de inscriere in Program prin care solicita inregistrarea in Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a crescatorilor de ovine si caprine pentru comercializarea lanii, conform modelului prevazut in anexa nr.1, insotita de urmatoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, dupa caz in cazul persoanelor juridice, precum si copie a B.I./C.I. al/a imputernicitului persoana fizica, dupa caz;

c)dovada cont activ banca/trezorerie;

d)declaratie pe propria raspundere.

Alte detalii despre sprijinul acordat crescatorilor de ovine si caprine se pot obtine de la consultantii APIA Buzau.

A.D.