ORGANIGRAMA POLITIEI LOCALE BUZAU supusa din nou la vot in SEDINTA EXTRAORDINARA de joi, 11 mai
Last Updated on 08/05/2017 by Iulian Gavriluta

CLM BuzauSe convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară pentru joi, 11 mai 2017, ora 11,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

 

1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău;

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Politiei Locale a Municipiului Buzău;

3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări pentru Societatea Comercială “ Urbis-Serv“ S.R.L. Buzău;

4.- proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale " Trans Bus " S.A Buzău;

5.- proiectul de hotărâre privind numirea unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale " Ecogen Energy " S.A Buzău;

6.- proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatelor provizorii ale unor membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ” Urbis Serv“ SRL Buzău;

7. - proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 ale Societăţii Comerciale" Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău;

8.- proiectul de hotărâre privind stabilirea cotei părţi din veniturile realizate din închirierea bunurilor imobile proprietate publică ale municipiului Buzău aflate în administrarea unor persoane juridice

9. - proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Muzeul Judeţean Buzău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local “Noaptea Muzeelor” 2017;

10. - proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Colţi , judeţul Buzăuprin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare lntercomuniatară ”Buzău 2008”;

11. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziţiei publice de servicii juridice pentru diferite tipuri de litigii

12. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire Hipermaket, amplasare container lmbiss, comert produse tip fast food, amenajări exterioare în incinta, rezerva PSI, Post Trafo, împrejmuire parţială , totemuri şi elemente de signalistică , modificare funcţiune zonă , din industrie si depozite în instituţii şi servicii”;

13. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală depozitare, comercializare materiale de construcţii, birouri (supantă), dotări specifice activităţii propuse în incinta (lmprejmuire, parcare, racorduri utilităţi)”;

14. - alte probleme ale activităţii curente.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

A.D.