INCEP PROCEDURILE DE CONCURS pentru posturile vacante de DIRECTOR la institutiile subordonate Consiliului Judetean Buzau. Miercuri 10 mai, SEDINTA EXTRAORDINARA a consilierilor judeteni
Last Updated on 05/05/2017 by Iulian Gavriluta

Sedinta CJ BuzauSe convoacă Consiliul judeţean Buzău în şedinţă extraordinară, MIERCURI, 10 MAI 2017 , ora 14°°. Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 48, cu următoarea ordine de zi

PROIECTE DE HOTARARE privind:

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 271/22.11.2016 pentru aprobarea promovării proiectului “Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, Nr. 40 în vederea înfiinţării Centrului Muzeal IC Brătianu”, propus spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: „Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”;

2. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Muzeul Judeţean Buzău;

3. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu" Buzău;

4. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Teatrul „George Ciprian" Buzău;

5. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;

6. Acordarea unui titlu de „Cetăţean de onoare al Judeţului Buzău”.

Art.2. Secretarul judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

A.D.