LIVE – UPDATE – ORGANIGRAMA NU A FOST VOTATA. Politistii locali continua procesele in instanta. SEDINTA ORDINARA a CLM Buzau (FOTO/VIDEO)
Last Updated on 28/04/2017 by Iulian Gavriluta

Sedinta ordinara CLM BuzauSe convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru astazi, vineri, 28 aprilie 2017, ora 11,00, sedinta care are loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

 

1.- proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului municipiului Buzau pe anul 2016;

2.- proiectul de hotarare privind abrogarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 193/2016 pentru aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016;

3.- proiectul de hotarare pentru aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2017;

4.- proiectul de hotarare pentru aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii din cadrul Politiei Locale a Municipiului Buzau;

5.- proiectul de hotarare pentru aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale Societatii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzau;

6.- proiectul de hotarare privind aprobarea scrisorii de asteptari pentru Societatea Comerciala “Urbis-Serv” S.R.L. Buzau;

7.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzau;

8.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale „Piete, Targuri si Oboare” S.A. Buzau;

9.- proiectul de hotarare privine eliberarea domnului Sava George din functia de membru al consiliului de administratie al Societatii Comerciale “Ecogen Energy” S.A. Buzau;

10.- proiectul de hotarare privind eliberarea doamnei Preda Anisoara din consiliul de administratie al Societatii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzau;

11.- proiectul de hotarare privind numirea provizorie a unui membru in consiliului de administratie al Societatii Comerciale “Piete, Targuri si Oboare” S.A. Buzau;

12.- proiectul de hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzau;

13.- proiectul de hotarare privind modificarea pretului local de facturare a energiei termice livrate populatiei din municipiul Buzau prin sisteme centralizate, in scopul incalzirii locuintelor si al prepararii apei calde menajere;

14.- proiectul de hotarare privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Buzau 2016 - 2030”;

15.- proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-econimici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Buzau”;

16.- proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice „Modernizare Bd. Unirii - Tronson Centura Buzau - Nord - Bd. Maresal Al. Averescu din municipiul Buzau”;

17.- proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice “Reabilitare strazi neasfaltate din municipiul Buzau, Judetul Buzau.

18.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care stationeaza neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzau;

19.- proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 206/2016 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din municipiul Buzau;

20.- proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activitatii de transport public in regim de taxi sau inchiriere, precum si de dispecerat taxi in municipiul Buzau;

21.- proiectul de hotarare privind atribuirea denumirii unui drum din municipiul Buzau;

22.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenurilor aferente unor strazi;

23.- proiectul de hotarare privind prelungirea termenului contractului de inchiriere perfectat intre Municipiul Buzau si Societatea Comerciala DIFCART S.A. Buzau;

24.- proiectul de hotarare pentru prelungirea dreptului de folosinta cu titlu gratuit, a Casei Judetene de Pensii Buzau, asupra unor suprafete locative cu alta destinatie decat cea de locuinta din incinta Ambulatoriului de Specialitate, situat in municipiul Buzau, b-dul Nicolae Titulescu nr. 18; destinatie decat cea de locuinta din incinta Ambulatoriului de Specialitate, situat in municipiul Buzau, b-dul Nicolae Titulescu nr. 18;

25.- proiectul de hotarare pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a unor spatii situate in tribuna 1 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzau, b-dul Maresal Averescu nr. 5;

26.- proiectul de hotarare pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a unor spatii situate la parterul tribunei 2 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzau, b-dul Maresal Averescu nr. 5;

27.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, situat in strada Marasti nr. 8 bis;

28.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul Musetescu Vlad Iustin a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 172, cartier Orizont;

29.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului si atribuirea denumirii drumului situat in municipiul Buzau intre S.C. Integral S.A. si cimitirul “Eroilor”;

30.- proiectul de hotarare privind declansarea procedurii de expropriere a unui teren pentru lucrarea “Refacere trotuar pe str. Viitorului langa blocul nr. 110” din municipiul Buzau;

31. - alte probleme ale activitatii curente;

Art.2.- Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii.

E.S.

UPDATE - In urma votului exprimat de consilierii locali organigrama privind numarul de angajati ai Politiei Locale Buzau, in noua structura cu personalitate juridica, nu a primit numarul necesar de voturi. In timp ce opozitia nu a fost de acord cu votul organigramei li s-a alaturat prin abtinere si consilierul local PSD Fanica Barla, fost viceprimar si primar interimar care s-a abtinut de la vot.

UPDATE - In urma votului dat de consilierii locali in cadrul Sedintei Ordinare a CLM Buzau, avocatul ce reprezinta politistii locali si alti reprezentanti ai politistilor locali au decis sa continue procesele in instanta si de asemenea vor indrepta toate demersurile impotriva consilierilor locali, astfel incat cheluielile sa nu fie suportate din bugetul local, de ci de catre buzoieni, ci sa fie suportat de catre consilierii locali.