LIVE – Raportul de activitate al autoritatii judetene prezentat astazi in SEDINTA ORDINARA a Consiliului Judetean Buzau (FOTO/VIDEO)

Sedinta ordinara CJ BuzauPrin Dispozitia nr. 288 din 20.04.2017 a Presedintelui, Consiliul Judetean Buzau este convocat în sedinta ordinara vineri, 28 aprilie 2017, ora 09.00

 I. PROIECTE DE HOTARARI

1. Executia bugetului propriu al judetului Buzau pe trimestrul I 2017 pe cele doua sectiuni

 

2. Modificarea HCJ Buzau nr. 60/2017 privind aprobarea utilizarii în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al judetului Buzau rezultat la încheierea exercitiului bugetar la 31 decembrie 2016

3. Rectificarea I a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau

4. Alocarea sumei de 150.000,00 lei din fondul de rezerva constituit la nivelul bugetului propriu al judetului Buzau pe anul 2017 unitatii administrativ-teritoriale comuna Vintila Voda, judetul Buzau

5. Completarea anexei la HCJ Buzau nr. 77/2017 privind aprobarea alocarii sumelor destinate finantarii activitatilor de performanta a structurilor sportive locale participante la competitiile nationale si/sau internationale în anul bugetar 2017

6. Aprobarea organizarii de catre Consiliul Judetean Buzau a primei editii a Festivalului ”BUZAU FEST” - 02-04 iunie 2017

7. Aprobarea organizarii si coorganizarii de catre Consiliul Judetean Buzau a unor manifestari dedicate Zilei Internationale a Copilului - 1 iunie

8. Modificarea si actualizarea componentei nominale a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzau

9. Modificarea pozitiei nr. 71 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Buzau - forma actualizata

II. NOTE, RAPOARTE, INFORMARI

1. Raport privind activitatea autoritatii publice judetene în anul 2016

2. Raportul de activitate al Presedintelui Consiliului Judetean Buzau pentru anul 2016

3. Raport privind situatia gestionarii bunurilor din proprietatea judetului Buzau în anul 2016

4. Buletin informativ cuprinzand informatii de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2017

SUPLIMENTAR:

1. Aprobarea participarii Consiliului Judetean Buzau in calitate de partener al Uniunii Artistilor Plastici - filiala Buzau in proiectul ”Artisti plastici buzoieni la Bucuresti”

2. Aprobarea participarii Consiliului Judetean Buzau cu calitatea de coorganizator al manifestarilor organizate de Asociatia Nationala Cultul Eroilor ”Regina Maria” - Filiala Buzau cu ocazia sarbatoririi ”Zilei Eroilor”

3. Aprobarea bugetului si contului de profit si pierderi la Societatea Domenii Prest Serv SRL Buzau

4. Abrogarea art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr.270/22.11.2016 privind stabilirea functiunii imobilului proprietate publica a judetului Buzau situat in municipiul Buzau, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 40 - fost Spital I.C. Bratianu, aflat in administrarea Consiliului Judetean Buzau.

A.D.

I.G.