Răspunderea Civilă Auto (RCA) obligatorie achitată