nevoia de recreere şi de activitate extraşcolară a învăţăceilor