SOSESC deciziile de recalculare a pensiilor. Află AICI când

Recalculare pensiiMarius Budăi, ministrul Muncii, a declarat că pensionarii vom primi în următoarele săptămâni deciziile de recalculare a pensiilor, potrivit noii legi. „Se aşteaptă recalcularea celor câteva milioane de pensii, după ce legea va fi adoptată. Pe de cealaltă parte, sunt recalculările pe grupele de muncă, acum, în acest moment au intrat deja dosarele în recalculare, mă refer la grupele de muncă… În acest moment am implementat softul 100%. Am făcut şi o parte din simulări. Am trecut la ultima etapă a simulărilor pe toată ţara, am avut judeţe pilot, am extins la naţional. Cât de curând trecem în oficial. Asigur pensionarii că în câteva săptâmâni vom începe să emitem decizii. Sper, la final de martie pentru a nu crea aşteptări foarte mari. Mai bine să fie mai devreme decât să spunem un termen pe care să nu îl putem respecta, dar clar sunt mulţumit, softul este implementat şi activitatea continuă”, a spus Marius Budăi. Noua lege a pensiilor a fost adoptată în 2018 de Parlament şi aşteaptă decizia Curţii Constituţionale. În data de 27 februarie CCR trebuie să ia o hotărâre în privinţa proiectului de lege, ale cărui prevederi se vor aplica din septembrie 2021.

Sursa: adevarul.ro

A.M.

ANGAJǍRI din sursă externă la Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Toate detaliile AICI

AngajariServiciul de Telecomunicații Speciale organizează concurs în vederea încadrării a opt funcții de personal contractual – îngrijitor, după cum urmează: două funcții de îngrijitor, în cadrul U.M. 0200, Cristian, județul Brașov; o funcție îngrijitor în cadrul U.M. 0621, Pitești; o funcție îngrijitor în cadrul U.M. 0464, Brașov: o funcție îngrijitor în cadrul U.M. 0992, Buzău; o funcție îngrijitor în cadrul U.M. 0279, Drobeta-Turnu Severin; o funcție îngrijitor în cadrul U.M. 0873, Suceava; o funcție îngrijitor în cadrul U.M. 0398, Focșani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

candidații trebuie să aibă studii gimnaziale;

nu este necesară vechime în muncă;

Sediul înscrierilor:

înscrierile pentru U.M. 0200, Cristian se vor face la sediul unității din Cristian, Str. Lungă nr. 2, județul Brașov. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 01.03.2019, ora 16.00;

înscrierile pentru U.M. 0621. Pitești se vor face la sediul unității din Pitești, Str. Victoriei nr. 60-62, județul Argeș. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 01.03.2019, ora 16.00;

înscrierile pentru U.M. 0464, Brașov se vor face la sediul unității din Brașov, Str. Prundului nr. 10, județul Brașov. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 01.03.2019, ora 16.00:

înscrierile pentru U.M. 0992, Buzău se vor face la sediul unității din Buzău. Str. Chiristigii nr. 8-10, județul Buzău. Data limită de depunsre a dosarelor de concurs este 01.03.2019, ora 16.00;

înscrierile pentru U.M. 0279, Drobeta-Turnu Severin se vor faae la sediul unității din Drobeta-Turnu Severin, Str. Eroii de la Cerna Nr. 1, județul Mehedinți. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 01.03.2019, ora 16.00;

înscrierile pentru U.M. 0873, Suceava se vor face la sediul unității din Suceava. Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 17. județul Suceava. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 01.03,2019. ora 16.00;

înscrierile pentru U.M. 0398, Focșani se vor face la sediul unității din Focșani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, județul Vrancca. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 01.03.2019, ora 16.00.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 martie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

13 – 14 martie 2019: evaluarea psihologică (probă eliminatorie);

14 – 15 martie 2019: proba scrisă;

20 – 21 martie 2019: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul de Telecomunicații Speciale, București, telefon 021.202.24.14.

Sursa - posturi.gov.ro

A.M.

 

Traficant de ţigări luat pe sus de poliţiștii buzoieni! Mii de ţigarete de contrabandă confiscate de la un buzoian de 69 ani

Tigari contrabandaPoliţiştii din cadrul Biroului Poliției de Proximitate de la Poliția Municipiului Buzău și elevi aflați în practică au depistat în zona centrală a municipiului un buzoian de 69 de ani care oferea spre vânzare țigări de diferite mărci.Din primele verificări efectuate de poliţişti a rezultat că buzoianul avea într-un autoturism peste 800 de pachete de țigări, de diferite mărci, fără banderole de marcaj.Întreaga cantitate de ţigarete – 16.260 a fost indisponibilizată, valoarea capturii fiind estimată de poliţişti, conform metodologiei de calcul, la aproximativ 7.300 de lei. Valoarea prejudiciului cauzat urmează a fi stabilită de organele fiscale competente.În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă și „deținerea de către o persoană în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false” fapte prevăzute și pedepsite de Legea nr.86/2006 Codul Vamal și Legea nr.227/2015 Codul Fiscal.

Ecaterina STROESCU

Tinerii care spărgeau mașinile parcate pe străzile din Buzău, săltaţi de mascaţi

Tineri hoti retinutiÎn continuarea activităților desfășurate de polițiștii de investigații criminale de la Poliția Municipiului Buzău pentru identificarea principalilor bănuiți de comiterea a două furturi din autovehicule, s-a stabilit că bănuiți de comiterea faptei ar fi trei tineri cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani. Faptele au fost sesizate în prima lună a anului în curs. Din cercetările efectuate, a reieșit că bănuiții ar fi sustras trei acumulatori, prejudiciu estimat la suma de 900 de lei. Tinerii de 18 și 28 de ani au fost reținuți de polițiștii de investigații criminale pentru o perioadă de 24 de ore și urmează a fi prezentați parchetului în vederea dispunerii măsurilor legale. Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale a bănuiților. De asemenea, la data de 18 februarie a.c., în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii de investigații criminale de la Poliția Municipiului Buzău a fost depistat un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Buzău, principalul bănuit de comiterea a două furturi de pe raza municipiului.Tânărul a fost stabilit drept principalul bănuit în cazul a două furturi de pe o proprietate aflată la ieșirea din municipiul Buzău, prejudiciul total fiind estimat la peste 4000 de lei.Faptele au fost sesizate poliţiei în luna ianuarie a.c. de către proprietar – un buzoian de 58 de ani.Tânărul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore iar cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii lui activităţi infracţionale.

Ecaterina STROESCU

Venit din Vrancea să fure din Buzău! ALT HOȚ DE LEMNE căzut in plasa poliţiștilor buzoieni

Lemne confiscateUn echipaj din cadrul Secției de poliție rurală Smeeni care acţiona pe DJ 102H pe raza localității Glodeanu Siliștea a oprit pentru control o autoutilitară ce era încărcată cu material lemnos.La volanul maşinii a fost identificat un tânăr de 21 de ani din Vrancea, care a prezentat un aviz de însoțire pentru 4,30 mc material lemnos, însă cantitatea transportată era mai mare, respectiv 7,30 m.c.Materialul lemnos transportat necorespunzător a fost confiscat şi predat reprezentanților silvici. Totodată, conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional conform Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

Ecaterina STROESCU

SE STRICǍ VREMEA! Următoarele zile ne aduc o răcire accentuată și precipitaţii

Vremea vortex ANMVremea va fi calda in aceasta saptamana, insa weekendul aduce o racire accentuata, conform prognozei meteorologilor valabila in perioada 28 februarie - 3 martie.

Banat - In Banat vremea va fi calda pana pe 21 februarie, media temperaturilor maxime fiind curprinsa intre 10 si 14 grade. In primul weekend al intervalului prognozat se va raci semnificativ: maximele vor ajunge la 2 - 4 grade.In a doua saptamana termometrele vor indica maxime intre 6 si 8 grade. Precipitatii vor fi in zilele de 21 si 22 februarie, apoi intre 28 februarie si 3 martie.

Crisana - In primele zile ale intervalului prognozat temperaturile se mentin ridicate: 12-13 grade Celsius. Se va raci in weekend, iar media temperaturilor scade la 2-3 grade. In a doua saptamana valorile termice se vor apropia de cele specifice perioadei, iar maximele se vor situa, in medie, intre 6 si 8 grade. Vor fi precipitatii slabe in data de 21 februarie, dar local si in ziua de 22 februarie, precum si in perioada 28 februarie - 3 martie.

Transilvania - Vremea se mentine calda pana pe 20 februarie, media maximelor ajungand la 9-10 grade. Finalul primei saptamani aduce temperatui scazute, iar media coboara spre minus 1 - 1 grad. In a doua saptamana valorile termice vor fi in general constante si apropiate de cele specifice perioadei, iar maximele vor fi, in medie, de 4...5 grade Vor fi precipitatii in zilele de 22 si 23 februarie, dar si in intervalul 28 februarie - 3 martie.

Maramures - In primele doua zile vremea va fi calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 10-11 grade, urmand ca spre mijlocul primei saptamani media sa scada spre valori de 6-7 grade. Racirea continua pana in weekend, iar maximele ajung la 0-2 grade in 23 si 24 februarie. In a doua saptamana se incalzeste, iar maximele trec de 4 grade Celsius. Vor fi precipitatii slabe pe 21 februarie, dar local si in zilele de 21 si 23 februarie, precum si in perioada 27 februarie - 3 martie.

Moldova - In primele 3 zile ale intervalului vremea se mentine calda, cu temperaturi maxime de 10-11 grade, apoi se raceste. Finalul de saptamana aduce valori apropiate de pragul de inghet in zilele de 22, 23 si 24 februarie. In a doua saptamana a intervalului temperaturile cresc, iar maximele vor varia intre 4 si 7 grade Celsius.Vor fi precipitatii slabe pe 21 februarie, dar local si in zilele de 21 si 23 februarie, precum si in intervalul 24 februarie - 3 martie.

Dobrogea - Vremea va fi calda in intervalul 18-21 februarie, valorile maxime ajungand la 10 grade, apoi se va raci semnificativ, astfel incat media va cobori sub 3 grade in perioada 22-24 februarie. Ulterior se incalzeste, iar mediile vor varia intre 7 si 9 grade. Probabilitate ridicata de precipitatii pe 22 februarie, iar in intervalul 25-27 februarie se anunta precipitatii in fiecare zi.

Muntenia - In primele patru zile vremea va fi calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 10-12 grade, urmand ca in a doua parte a primei saptamani media sa scada accentuat, spre valori de 0-3 grade in zilele de 23 si 24 februarie. In a doua saptamana, valorile termice se vor apropia de cele specifice perioadei, cu maxime intre 6 - 9 grade.Vor fi precipitatii slabe in data de 22 februarie, dar, posibil, si in unele zile ale intervalului 25 februarie - 3 martie.

Oltenia - In perioada 18-21 februarie vremea va fi calda: media temperaturilor maxime variaza intre 11 si 14 grade. Apoi, se raceste, iar valorile maxime ajung intre 1 - 4 grade in intervalul 22-24 februarie. A doua saptamana anunta vreme ceva mai calda, valorile apropiindu-se de cele specifice perioadei: maximele se vor situa intre 7 si 10 grade. Pe 22 februarie se vor irnegistra precipitatii slabe, dar posibil si in unele zile ale intervalului 26 februarie - 3 martie.

La munte - In prima saptamana vremea se raceste treptat, iar maximele scad de la 6 grade pe 18 februarie pana la -9 grade in ziua de 22 februarie. In perioada 25 februarie-3 martie, tendinta va fi in general de crestere, cu medii ale temperaturilor maxime intre -4 si -2 grade Incepand cu 20 februarie, vor fi precipitatii, mai ales ninsori, aproape in fiecare zi, dar cu probabilitate mai ridicata in intervalele 21 - 23 februarie si 26 februarie - 3 martie.

Sursa - meteoromania

A.M.