La Buzau incepe selectia de cadre didactice pentru „CRED”, un alt proiect al ME de „diversificare”, „multiculturalizare” şi lgbtizare a societăţii româneşti

CursuriCASA CORPULUI DIDACTIC BUZAU anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea Sud-Est, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 11832

I. INFORMATII PROIECT

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe al Educaţiei, cu Casele Corpului Didactic din judeţele Botoşani, Braşov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiş şi din municipiul Bucureşti, respectiv cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Iaşi, Bihor şi Inspectoratul Şcolar al municipiului Bucuresti, implementează, în perioada 15.11.2017-14.11.2021, proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toţi”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327,cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii: 10.i Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educa ţie şi formare.

Obiectivul general este Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri sistemice de aplicare inovativă şi sustenabilă a noului curriculum naţional, urmărind creşterea accesului la experienţe de învăţare de calitate ale elevilor din învăţământul preuniversitar primar şi gimnazial.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Obiectivul specific 1: Facilitarea unei abordări curriculare unitare şi coerente, centrate pe competenţe în rândul decidenţilor şi partenerilor educaţionali, in vederea asigurării de oportunităţi egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, inclusiv cei reintegraţi în programe de tip a doua şansă.

2. Obiectivul specific 2: Promovarea unor abordări didactice centrate pe competenţe prin elaborarea şi utilizarea de resurse educaţionale deschise relevante pentru aplicarea la clasă a noului curriculum pentru învăţământul primar şi gimnazial.

3. Obiectivul specific 3: Abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice din invatamantul primar si gimnazial pentru o abordare metodologică centrata pe competenţe cheie, in acord cu noul curriculum si adaptarea activităţilor de învătare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflaţi în risc de abandon şcolar.

4. Obiectivul specific 4: Creşterea calităţii şi relevanţei activităţilor din şcoli cu populaţie vulnerabilă, in vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii, prin implementarea de proiecte inovative centrate pe dezvoltarea competenţelor cheie a cel puţin 2500 de elevi, în contexte de învăţare curriculare şi extracurriculare stimulative si motivationale.

5. Obiectivul specific 5: Realizarea de cercetări şi studii tematice privind aplicarea noului curriculum din perspectiva dezvoltării competenţelor cheie şi sprijinirea elevilor care aparţin grupurilor vulnerabile.

II. OBIECTUL ANUNTULUI DE SELECTIE

Obiectul anunţului de selecţie se referă la înfiinţarea, în cadrul echipei de implementare a Partenerului 1 - Casa Corpului Didactic Buzău, a unor posturi de experţi în afara organigramei instituţiei. Conform prevederilor HG.nr.325/14 mai 2018 şi Cererii de finanţare aprobate, înfiinţarea posturilor se va face în funcţie de graficul activităţilor şi necesităţile proiectului, în perioada de implementare a proiectului, conform cerinţelor fişelor de post depuse odată cu cererea de finanţare şi aprobate prin contractul de finanţare. În vederea atingerii rezultatelor de proiect din Cererea de finanţare, Casa Corpului Didactic Buzău organizează selecţie, în această etapă, în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCA'ţIE DESCHISÎl pentru toţi” - CRED, Cod SMIS 2014+z 118327, pentru mai multe posturi. Detalii se pot obtine la sediul CCD Buzau din Str. Independentei si pe site-ul isjbz.ro

Desfășurare de forțe fără precedent pentru implementarea CRED

Conform datelor furnizate de MEN, proiectul strategic „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED“ beneficiază de finanțare europeană prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 și reprezintă „o intervenție sistemică de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, prin măsuri care să susțină aplicarea inovativă și sustenabilă a noului curriculum național și creșterea accesului la experiențe de învățare de calitate ale elevilor din învățământul primar și gimnazial“. Pentru o acoperire națională integrală, din informațiile MEN aflăm că proiectul implică existența unui parteneriat la nivel central – prin intermediul Institutului de Științe ale Educației, respectiv local – prin cooptarea a trei inspectorate școlare județene (Bihor, Iași și București) și a opt CCD-uri (Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman și Timiș).

În vederea desfășurării activităților de formare vor fi alcătuite 2.750 grupe de profesori la nivel național. Profesorii vor participa la 330.000 de ore de formare, implicând aportul a 900 de formatori. Tot ministerul ne mai informează că „toți cei 55.000 de participanți la cursurile de formare vor primi fiecare o subvenție în cuantum de 600 de lei. Suplimentar, pentru cadrele didactice generatoare de bune practici vor fi acordate 150 de premii“. Vor fi elaborate 18 ghiduri metodologice, pe arii curriculare, menite să acopere toate disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru pentru învățământul primar și gimnazial, respectiv 7.200 de resurse educaționale deschise (RED) pentru toate disciplinele, acestea fiind accesibile, în egală măsură, elevilor și profesorilor din centrele de resurse educaționale deschise, dar și pe o platformă on-line de e-learning.

CRED – un proiect educațional de anvergură, pe 42 de milioane de euro

Prin intermediul activităților CRED, se urmărește creșterea calității și relevanței educației în școlile aflate în zone cu populație vulnerabilă, în vederea reducerii ratei de abandon școlar, prin implementarea de proiecte inovative axate pe dezvoltarea competențelor-cheie, în contexte de învățare curriculare și extracurriculare stimulative și motivaționale, pentru cel puțin 2.500 de elevi, se spune în comunicatul MEN, din care spicuim și noi acum. Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED“ se va încheia peste patru ani, în 2021. CRED are la dispoziție un buget de aproximativ 42 de milioane de euro. Avem de-a face cu un proiect educațional de anvergură, poate cel mai mare proiect MEN de după 1989, iar miza este uriașă: șansa, chiar obligația de a schimba, în patru ani, fața învățământului românesc prin modernizarea metodelor de predare ale dascălilor și alinierea sistemului de educație din țara noastră la sistemele surori din celelalte state UE și nu numai. Însă cum se vor schimba concret aceste metode nu e clar, deocamdată ministerul lucrează de luni bune la principii. Proiectul CRED a fost anunțat de fostul ministru al educației, Liviu Marian Pop, în noiembrie 2017, când CRED a fost prezentat câtorva sute de profesori, dar abia după patru luni, săptămâna trecută, proiectul a fost lansat propriu-zis. Mai trebuie spus că, în iunie a.c., Ministerul Educației Naționale lansa un apel public către toți profesorii români cu experiență, pe care îi va invita să devină primii formatori. După selecția primilor 50-60 de formatori naționali, în toamna lui 2018 vor avea loc primele cursuri. Acestea vor implica 60 de ore față în față cu formatorul și 60 ore de curs on-line, adică la distanță.. Vreme de patru ani, informațiile vor fi transmise fără întrerupere, astfel încât, după acest interval de timp, școala românească să aibă primii 55.000 de profesori pregătiți să adapteze metodele de predare moderne noilor generații de copii.

„Accentul pe diversitate și pe acceptarea și valorizarea acesteia”

Despre acest nou cadru curricular, Evenimentul zilei atrăgea atenţia în octombrie anul trecut că a fost elaborat în spiritul „corectitudinii politice”. Spre exemplu în Programa pentru istoria de clasa a V-a stă scris :„În ciclul gimnazial (disciplina istorie – n.red.) își asumă să stimuleze asumarea multiculturalității și a perspectivelor multiple”, dar și „formarea unor mecanisme intelectuale care să prevină apariția de stereotipii, să combată discriminarea și xenofobia”. Toate bune și frumoase ne-am spus, asta este, experții noștri au făcut un manual ideologizat, conform cu ceea ce progresiștii numesc și cultivă: „corectitudinea politică”. Citind mai departe în programă a devenit clar că nu ne-am înșelat: „La nivelul elementelor atitudinal-valorice, accentul este pus pe diversitate (culturală, socială, politică, de gen etc) și pe acceptarea și valorizarea pozitivă a acesteia. Diversitatea definește lumea contemporană, iar înțelegerea , acceptarea și valorizarea diferențe lor sunt fundamentale pentru dobândirea competențelor sociale și de comunicare, cu un rol semnificativ în evoluția ulterioară a elevilor. O parte din conținuturile propuse răspund direct acestei zone de interes prin abordarea unor teme controversate și sensibile”.

Sursa - isjbz.ro, solidaritateeuropeana.wordpress.com

A.M.

Adaugă comentariu

ATENTIE! Daca ne furnizati date cu caracter personal, inseamna ca sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate!


Codul de securitate
Actualizează

Comentarii  

0 #1 BulangizareaAdrian 06-11-2018 00:35
Nu ați vrut familie normala? Primiți sodomizare.
Citat